Select Page
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geldt per 25 mei 2018. De AVG bevat regels voor het (automatisch) verwerken van persoonsgegevens. Uiteraard voldoet Papierenkarton.nl daaraan. Papierenkarton.nl neemt de bescherming van de persoonlijke gegevens van haar relaties zeer serieus. In overeenstemming met de regels voor gegevensbescherming is het privacybeleid opgesteld. Hiermee wordt inzichtelijk: 
  • welke informatie wordt verzameld;
  • waarom deze informatie wordt verzameld;
  • hoe deze informatie wordt opgeslagen en gebruikt;
  • wanneer en met wie we deze informatie wordt gedeeld.
Papierenkarton.nl bewaart persoonsgegevens in zo beperkt mogelijke mate en niet langer dan noodzakelijk is voor de in de Privacyverklaring omschreven doeleinden of om aan wettelijke verplichtingen te voldoen. Persoonsgegevens worden uitsluitend gedeeld met derden voor zover dit nodig is om de gevraagde dienstverlening te kunnen uitvoeren. Afmelden voor nieuwsbrief en mailings kan sinds de start van de nieuwsbrief via elke verzonden nieuwsbrief. De afmelder wordt dan verwijderd van de mailinglijst van de nieuwsbrief. Lees meer in de Privacyverklaring.