Select Page

Missie

andere grondstoffen door hun duurzame karakter. Niet alleen in de productie (voor gekapt en geoogst hout worden weer nieuwe bomen geplant), ook in de mogelijkheid tot hergebruik (recycling) ervan. De keten verricht vele inspanningen om de duurzaamheid van het productieproces substantieel en blijvend te vergroten. Papierenkarton.nl informeert over papier in de breedste zin:

  • de geschiedenis;
  • de soorten;
  • de eigenschappen;
  • de productie;
  • het duurzame karakter (recycling, papier en bos etc.).

anden op.