Select Page

Missie

De maatschappelijke discussie over duurzaamheid groeit. De samenleving vraagt om ‘groene’ producten en eist een goede balans tussen people, planet en profit. Papier en karton onderscheiden zich van vele andere grondstoffen door hun duurzame karakter. Niet alleen in de productie (voor gekapt en geoogst hout worden weer nieuwe bomen geplant), ook in de mogelijkheid tot hergebruik (recycling) ervan. De keten verricht vele inspanningen om de duurzaamheid van het productieproces substantieel en blijvend te vergroten. Papierenkarton.nl informeert over papier in de breedste zin:

  • de geschiedenis;
  • de soorten;
  • de eigenschappen;
  • de productie;
  • het duurzame karakter (recycling, papier en bos etc.).

Papierenkarton.nl wil een kennisplatform en spil in de informatievoorziening over en bewustwording van de duurzaamheid van papier en karton zijn, waar partijen kennis brengen, halen en uitwisselen en daarmee elkaar inspireren en hun samenwerking intensiveren. Papierenkarton.nl brengt partijen samen en zet ketenprojecten en -samenwerkingsverbanden op.

ipk-logo