Select Page

Wie zijn wij?

Papierenkarton.nl is dé plek voor informatie over papier en karton. Papierenkarton.nl is in 1996 opgericht als de stichting Informatiecentrum Papier en Karton (IPK). Sinds september 2012 opereert de stichting onder de naam Papierenkarton.nl. De stichting Papierenkarton.nl informeert over papier en karton in de breedste zin:

  • de geschiedenis;
  • de soorten;
  • de eigenschappen;
  • de productie;
  • het duurzame karakter van de materialen (recycling, papier en bosbouw etc.).

Papierenkarton.nl is een non-commercieel kennisplatform en wil een spil in de informatievoorziening over en bewustwording van de duurzaamheid van papier en karton zijn, waar partijen kennis brengen, halen en uitwisselen en daarmee elkaar inspireren en hun samenwerking intensiveren. Papierenkarton zet ketenprojecten en -samenwerkingsverbanden op. Via social media en de maandelijks te verschijnen Papierenkarton.nl-nieuwsbrief verstuurt Papierenkarton.nl geïnteresseerden regelmatig updates, nieuws, uitnodigingen voor events en andere niet-commerciële informatie over papier en karton.