Select Page

Succesvolle zelfregulering

Al 25 jaar zorgt MailDB voor een landelijk uniform beleid rond de stickeradressen en de naleving ervan. Zij waakt over de vormgeving van de stickers, drukt bijvoorbeeld jaarlijks één miljoen stickers voor de gemeente Amsterdam en verzorgt (particuliere) online bestellingen.

ja-stickerBovendien spreekt MailDB verspreiders aan op een correcte naleving van de sticker. Regelgeving rondom ongeadresseerd reclamedrukwerk en de werking van de sticker zijn vastgelegd in de Reclame Code. De Reclame Code Commissie (RCC) heeft aangegeven dat zij bij invoering van de JA|JA sticker in Amsterdam geen toezicht meer gaat houden. Dit voorgenomen besluit sluit namelijk niet aan bij het landelijke beleid rondom ongeadresseerd drukwerk.

In het Raadadres zijn de bezwaren te lezen, die kleven aan het voorstel van de Partij van de Dieren. In de brief van MailDB aan de Amsterdamse gemeenteraad is beschreven waarom de branche het betreurt dat het huidige goedwerkende systeem op de schop gaat en waarom de branche het voorstel onuitvoerbaar en  onrechtmatig vindt. Volgens MailDB is sprake van oneerlijke concurrentie aangezien de JA|JA sticker niet zal gelden voor folders van politieke partijen.