Select Page

Folder en werkgelegenheid

Naast de werkgelegenheid in de retail-sector komt ook de werkgelegenheid onder bezorgers en in de grafische industrie onder druk. In Nederland werken zo’n 90.000 mensen in de bezorging van reclamedrukwerk. Vaak zijn dat scholieren voor wie folders verspreiden het eerste baantje is. Voor ouderen is bezorgen soms zelfs een  noodzakelijke bijverdienste. Minder afgiftepunten betekent minder werkgelegenheid voor bezorgers en minder drukwerk. In de grafische industrie in Nederland zijn 8.000 mensen werkzaam. Minder folders betekent een verlies van 800 arbeidsplaatsen. Een toelichting op deze cijfers is te vinden in het Raadsadres, de brief van MKB Nederland en de brief van RND aan de Amsterdamse gemeenteraad.