Select Page

Voorstel JA|JA-sticker

Amsterdamse consumenten kunnen vanaf 1 januari 2018 aangeven of zij ongeadresseerde folders willen (blijven) ontvangen. Er is een tweetal stickers in omloop. De stickers kunnen worden besteld via de volgende websites:Ja-Sticker

Daarnaast kan de consument via kiesjefolders.nl aangeven dat hij een selectie wil ontvangen van folders. Is ook geadresseerde commerciële post ongewenst? Ga dan naar Postfilter.nl.

Kies je folders logo_small

Postfilter

Korte geschiedenis

Aan de introductie van de JaJa-stickers gaat een heel proces vooraf. Daar waar de NEE|NEE en NEE|JA stickers al jaren prima functioneren in heel Nederland gaat Amsterdam een stap verder. Het opt-out systeem wordt vervangen door een opt-in systeem. Het voorstel voor een Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is afkomstig van de Partij van de Dieren. Maar het plan om een JA|JA sticker in te voeren is ligt er al langer. Afgelopen jaren heeft de branche meerdere malen gesprekken gevoerd met Amsterdamse wethouders en raadsleden over verbeteringen van het huidige stickersysteem. Het voorstel voor invoering van de JA|JA sticker speelde reeds in mei 2015. De reactie van de branche was een position paper en een brief aan wethouder Choho. Daarna verdween het voorstel van de agenda. Tot maart 2016 en tot grote verrassing van de branche. Zonder dat vooraf overleg was gevoerd met de branche stond een voorstel van de Partij voor de Dieren op de besluitenlijst van de gemeenteraad. Ook in de weken dat het onderwerp in raadcommissies en gemeenteraad werd besproken stond een groot aantal Amsterdamse politici, tot teleurstelling van de branche, niet open voor een discussie.

De gemeente heeft op dinsdag 21 juni 2016 een brief ontvangen waarin de branches de gemeente Amsterdam sommeren om  te besluiten het opt-in systeem niet door te zetten en dit middels een persbericht kenbaar te maken. Dit laatste is niet gebeurd. De Amsterdamse gemeenteraad heeft het voorstel aangenomen. CDA, VVD en Partij voor de Ouderen stemden tegen, wilden nader onderzoek naar de gevolgen. Het CDA heeft de misleidende milieugrondslag van het voorstel aan de orde gesteld. En terecht.

  • Volgens het voorstel bespaart een JA|JA-sticker jaarlijks de kap van 10.000 bomen. Gegevens ontbreken ter onderbouwing van die claim, terwijl diverse onderzoeken juist aantonen dat mede door de papierindustrie het Europese bosoppervlak sterk toeneemt.
  • Het voorstel zet vol in op digitalisering omdat dit duurzamer zou zijn. Die claim vereist gegevens over de footprint van zowel de papieren als de digitale folder. Ook die ontbreken terwijl diverse onderzoeken juist uitwijzen dat digitale communicatie (nog los van de hernieuwbaarheid van de bron en de indrukwekkende recyclingcijfers van papier) niet per definitie duurzamer is dan communicatie met papier.

Branchepartijen MailDB en het KVGO hebben de gemeente Amsterdam gedagvaard nadat eerst is gesproken met wethouder. Op 11 september vond de bodemprocedure plaats. Op 22 november deed de rechter uitspraak. Als het aan de rechtbank ligt kan de gemeente Amsterdam het zogenoemde opt-in systeem voor commerciële post gaan invoeren. Dat betekent dat mensen die folders willen ontvangen een JA|JA-sticker op de bus/deur moeten gaan plakken vanaf 1 januari 2018. De motivering van de rechtbank is weinig overtuigend. Inmiddels is de gemeente begonnen met het informeren van de Amsterdamse burgers. Daarbij wordt greenwashing niet geschuwd. Het nieuwe beleid scheelt 34 kilo papier per huishouden en daarmee 6000 bomen per jaar. Wederom niet onderbouwde cijfers. Zoals bekend: het Europese bos groeit per saldo mede door de productiebossen van de papierindustrie en daarnaast bestaan de folders voor het grootste deel uit gerecyclede vezels, waar geen boom voor wordt geoogst. In Het Parool verscheen daarom onderstaande advertentie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partijen zijn in hoger beroep gegaan tegen de uitspraak. OP 13 maart 2018 heeft de gemeente Amsterdam zich bij het gerechtshof Amsterdam gemeld voor de zogenaamde ‘rolzitting’. Daarmee is het hoger beroep officieel van start gegaan. MailDB, Spotta en het KVGO vinden dat:

  • het invoeren van de JA|JA-sticker onzorgvuldig heeft plaats gevonden en sowieso niet aan gemeenten is;
  • de belangen van  winkeliers en de branche zijn geschaad met de invoering;
  • het opt-in systeem is gebaseerd op onjuiste en niet bewezen milieuclaims. Zie hiervoor de bijlage met argumenten.

Het Gerechtshof in Amsterdam zal het hoger beroep op 28 maart 2019 om 9.30 uur behandelen. Het gerechtshof zal kort na het pleidooi uitspraak doen.

Reclame Code Commissie uitspraak

Ook in de communicatie richting de burger hanteerde de gemeente het misleidende argument van de 6000-bomenbesparing. Dit schoot een burger in het verkeerde keelgat en legde de misleiding voor aan de Reclame Code Commissie. Die deed op 15 mei een uitspraak. De claim van de gemeente is volgens de commissie niet onderbouwd en dus moet de gemeente hem niet meer gebruiken. Daarmee legt een onafhankelijke instantie met verstand van zaken de misleidende uitingen van de gemeente bloot. Lees de uitspraak van de Reclame Code Commissie.

Huis-aan-huis krant City

Mede als reactie op het nieuwe beleid is de nieuwe huis-aan-huis krant City verschenen. De definities voor huis-aan-huis bladen stellen dat ten minste 10% van de inhoud van zo’n krant redactioneel moet zijn. Daaraan voldoet City. De JA/JA sticker kan verspreiding van City dus niet tegengaan. Alleen de NEE|NEE sticker kan voorkomen dat huishoudens huis-aan-huis bladen aangeboden krijgen. Gevolg is dat de nieuwe regels van de gemeente er toe kunnen leiden dat er in Amsterdam meer reclame in de bus valt dan voorheen. De gemeente is daar voorafgaand aan de introductie van de sticker op geattendeerd. Inmiddels heeft de gemeente actie ondernomen tegen het huis-aan-huis blad. Zij wil geen medewerking verlenen aan journalisten van het huis-aan-huisblad City. Het gaat dan met name om interviews en columns van en met stadsdeelbestuurders. Het besluit heeft van doen met een handhavingsprocedure tegen het blad. De gemeente is van mening dat er te veel reclame in City staat.

City heeft opheldering geëist van het gemeentebestuur. ‘Met dergelijke verboden overschrijdt de gemeente Amsterdam grenzen van principes van openbaarheid en bestuur en vrije nieuwsgaring. City is gewoon een krant die wekelijks verschijnt in Amsterdam en zich aan de regels houdt’, stelt het blad in een persbericht. Onderzoek toont overigens aan dat in andere huis-aan-huisbladen minstens zoveel advertenties staan. Daarbij voldoet City aan de normen die gelden voor de verhouding redactie-advertentie in huis-aan-huis bladen. De vraag kan worden gesteld of de gemeente, in casu de wethouder, niet te ver gaat met haar besluit en zij de werking van journalistiek niet onnodig frustreert en daarmee democratische waarden tegenwerkt.

Rotterdam en Haarlem ook voor invoering van de JA/JA sticker

De gemeenten Rotterdam en Haarlem willen in navolging van Amsterdam de hoeveelheid reclamefolders verminderen. Rotterdam heeft aangekondigd per 1 juli dit jaar de JA/JA-sticker invoeren. Gevolg: alleen burgers die daartoe expliciet toestemming hebben geven, ontvangen nog ongeadresseerde reclame. De Haarlemse gemeenteraad heeft het college in een motie opgedragen om de JA/JA-sticker zo snel mogelijk in te voeren. De raad heeft in ieder geval bepaald dat de sticker in Haarlem nog niet zal worden ingevoerd voordat het gerechtshof in Amsterdam uitspraak heeft gedaan in de zaak die MaildDB en het KVGO tegen de gemeente Amsterdam hebben aangespannen.

Amsterdam start handhaving Ja-sticker

De gemeente Amsterdam is vlak voor de verwachte rechtsuitspraak begonnen met handhaving van de regelgeving. Adverteerders die de regels overtreden krijgen een dwangsom opgelegd. Als zij opnieuw in overtreding zijn, moeten zij de gemeente 500 euro per verkeerd bezorgde folder betalen. Lees meer op amsterdam.nl.

Hoger Beroep

Op 28 maart werd het Hoger Beroep behandeld bij het Gerechtshof te Amsterdam. Partijen konden hun visie weergeven. Op 11 juni 2019 zou het Hof uitspraak doen, maar dat moment is uitgesteld tot 24 september. We houden je op de hoogte.

Utrecht

Utrecht wacht bovengenoemde uitspraak niet af en heeft aangekondigd ook een Ja|Ja-sticker in te voeren.