Select Page

Uitgeverij

De uitgever is de regisseur van het uitgeefproces. Hij besluit tot de uitgave van een boek, tijdschrift of krant. Hij bepaalt vervolgens de oplage, uitstraling, vorm en verkoopstrategie. Hij kan een wezenlijke rol vervullen bij de verduurzaming van het eindproduct. Duurzaam uitgeven betekent inzicht in de milieugevolgen van de productie, de distributie en de eigen rol daarin.

De duurzaamheid van een uitgeefproduct is de optelsom van grondstoffen, productie, transport en herbruikbaarheid. Diverse uitgevers nemen duurzame initiatieven. Kranten worden gedrukt op 100% gerecycled papier. Vele boeken en tijdschriften worden gemaakt van papier uit duurzaam beheerde bossen. Diverse uitgevers kiezen voor een productielocatie dicht bij huis om transportemissies te verminderen. Duurzaamheid is het maken van bewuste keuzes. Een uitgever kan aan diverse zaken denken bij de verduurzaming van zijn product en deze bespreken met zijn ketenpartners. Van ontwerpergroothandeldrukkerij tot en met het winkelbedrijf.

  • Duurzame bedrijfsvoering (energie, afval, isolatie pand)
  • Productvorm. Zijn er alternatieven voor papier? En zo ja, wat is daar de milieubelasting van?
  • Hoogte van de oplage (is Printing on Demand een alternatief?)
  • Duurzaam ontwerp (omvang, volume, opmaak)
  • Duurzaam papier (keurmerk, recycled)
  • Duurzame productie papier (ISO-normen, EMAS, Paper Profile)
  • Locatie productie (reductie transportemissie)
  • Duurzaam grafisch proces (energiegebruik, bio-inkt)
  • Opslag en transport (centraliseren)

Meer informatie over duurzaamheid en uitgeverij kan worden gevonden op Duurzaamuitgeven.nl , een initiatief van Het vlakke land uit Rotterdam. Op de website van het Nederlands Uitgeversverbond is eveneens specifiek op uitgevers gerichte informatie over MVO te lezen. In Boekblad 07 van 2011 is een artikel verschenen over boekenuitgeverij en duurzaamheid. Wat kunnen boekenuitgevers doen om verder te verduurzamen? Lees het artikel.
En op www.papierenkarton.org onder Keten – Projecten – Duurzaam Boek.