Select Page

Materiaal Verduurzamingsplan

De materiaalorganisaties uit de papier- en kartonsector hebben het Materiaalverduurzamingsplan Papier en Karton geschreven om het bedrijfsleven en de overheden te ondersteunen bij hun verduurzamingsbeleid. De industrie wil graag samenwerken om de circulaire...

Brochure Mythen en feiten

Papier en karton zijn natuurproducten met een hernieuwbare bron (hout). Zij worden op een duurzame wijze geproduceerd en recyclebaar zijn. 84% van het in Nederland gebruikte papier en karton wordt ingezameld en hergebruikt en 82% van het in Nederland gemaakte nieuwe...