Select Page

Goed rioolgebruik

Toiletpapier lost op in water. Dat is niet het geval bij keukenpapier. Toiletpapier mag door het toilet worden gespoeld. Andere papiersoorten en vochtige doekjes horen of in de papierbak of in de afvalbak. Zij veroorzaken verstoppingen in het riool. Vochtige doekjes die wel door het toilet kunt spoelen, moeten voldoen aan de fabrikantentest voor doorspoelbaarheid. Een doekje is doorspoelbaar wanneer:

  • bij normaal gebruik in het toilet, de riolering en de afvalwaterzuivering geen verstopping optreedt;
  • het doekje binnen een redelijke termijn oplost in het water.

Do-not-flush-Logo

Staat dit symbool op de verpakking, dan mag het product niet door het toilet worden gespoeld.

 

toilet

Staat dit symbool op de verpakking, dan mag het product wel door het toilet worden gespoeld.

 

Litter-man

Staat dit symbool op de verpakking, dan dient het product na gebruik in de prullenbak te worden gegooid.

 

Kijk voor meer informatie op weetwatjedoorspoelt.nl. Op deze website is informatie te vinden over sanitair papier en vochtige doekjes en wordt uitgelegd waarom bepaalde producten wel en niet door het toilet mogen worden doorgespoeld.