Select Page

Papier van bamboe

Papier wordt niet alleen van oudpapier en de houtvezel gemaakt. Ook bamboe kan worden aangewend voor de productie van papier. Bamboe is geen boom maar een plantensoort. Bamboe is een van de snelst groeiende plantensoorten. Binnen één seizoen kan de plant tot volle wasdom komen. Dit is drie keer zo snel als de snelst groeiende boom. Net als bomen zijn bamboeplanten een hernieuwbare grondstof die CO2 opnemen. Ook bamboe groeit door zon en water, is biologisch afbreekbaar en kan dienen als bio-energie. De bamboevezel is soepel. Het papier van bamboe is daardoor glad. India is momenteel de grootste producent van bamboepapier. Het merendeel van de bamboe wordt gekweekt in Azië. De verwachting is dat het aandeel van bamboe in de papierfabricage zal toenemen, zeker in landen waar hout moeilijk is te verkrijgen.