Select Page

(On)gebleekt

Pulp van houtvezels is de basis van papier. De pulp is een natuurproduct. Pulp is niet wit. Dit geldt voor houtvrije en houthoudende pulp en ook voor pulp uit oudpapier. Door de aanwezigheid van lignine heeft houthoudende pulp een bruinere kleur. Bovendien vergeelt het onder invloed van zonlicht. Afhankelijk van de uiteindelijke toepassing worden de genoemde soorten pulp gebleekt.

Bleken gebeurt bijvoorbeeld niet bij gerecycled bruin kraftpapier. Dat wordt gemaakt van ongebleekte pulp en afvalpapier (oudpapier) dat voor 98% bestaat uit huishoudelijk papierafvalPulp kan op verschillende wijzen worden gebleekt:

  • chloorgebleekt;
  • ECF (Elementair chloorvrij);
  • TCF (Totaal chloorvrij).

Bij ECF wordt gebruik gemaakt van chloordioxide (CLO2), dat weliswaar nog een gedeelte chloor bevat maar anders werkt. In plaats van chloorsamenstellingen ontstaan bij deze bleekmethode oxidatieproducten die vlot biologisch afbreekbaar zijn. De toxische elementen in het geloosde afvalwater zijn zo goed als verdwenen. Bij TCF wordt chloor vervangen door zuurstof, waterstofperoxide,ozon of enzymen. De verschillen in milieu-effect tussen ECF en TCF zijn zeer gering. Moderne fabrieken regenereren bleekstoffen tijdens het productieproces. Door de ontwikkeling van geavanceerde afvalwater behandelingsinstallaties is de milieubelasting van het bleekproces uiterst beperkt. Chloorbleking komt wereldwijd vrijwel niet meer voor. Chloorbleking komt bij Nederlandse papierfabrieken niet voor.