Select Page

Optische kenmerken

Sterkte-eigenschappen beschrijven het (mechanisch) weerstandsvermogen van papier. Een indicatie van de sterkte van het papier is het dubbelvouwgetal. Het geeft aan hoeveel keren een vel papier kan worden dubbelgevouwen zonder te scheuren. Houtvrij papier is sterker dan houthoudend papier. Immers, door het chemisch ontsluitingsproces blijven de vezels langer. Bij mechanische ontsluiting worden de vezels ‘gemalen’, korter en dus zwakker.

Stijfheid van papier

De stijfheid van papier is de buigweerstand van dit papier. Stijfheid wordt onder meer beïnvloed door de de maling van de vezel, de hulpstoffen en de dikte van het papier. En door de looprichting van het papier. Tijdens het lopen van de zeef dikt de pulp in, waarbij het water door de zeef wordt afgezogen. De cellulosevezels in de pulp komen grotendeels, door de beweging van de zeef, evenwijdig in de looprichting van de papierbaan te liggen.

Berststerkte

De berststerkte is een eigenschap van papier, die aangeeft hoeveel druk een bepaalde papiersoort kan weerstaan zonder te barsten. Voor meer informatie over sterkte-eigenschappen van papier: papierpraat.nl.