Select Page

Oppervlakte

De oppervlakte-eigenschappen van papier en karton zeggen iets over de buitenkant daarvan. Gedacht kan worden aan de mate waarin papier is bestand tegen beschadiging van het oppervlak of tegen aantasting door licht.

Ruwheid

De ruwheid van papier geeft een indicatie van de mate waarin de oppervlakte van het papier vlak is. De ruwheid is bijvoorbeeld van belang voor de (wijze van) coating van het papier. Onder effenheid van papier wordt verstaan de mate waarin oneffenheden in het oppervlak voorko­men. 

Plukweerstand

De weerstand die wordt ondervonden bij het lostrekken van vezels en vulstof uit het oppervlak van papier wordt plukweerstand genoemd. Hierdoor kunnen stukjes strijklaag van het papier loslaten (uit het papier geplukt worden). Drukwerk ziet er dan minder fraai uit.

Radeerbaarheid

Papier is radeerbaar als het na het raderen (schuren, etsen, gommen) nog goed te beschrijven is. Radeerbaarheid is van belang voor kantoorpapier, schrijfpapier, tekenpapier etc.