Select Page

(On)gebleekt

Pulp van houtvezels is de basis van papier. De pulp is een natuurproduct. Pulp is niet wit. Dit geldt zowel voor houtvrije en houthoudende pulp als voor pulp uit oudpapier. Door de aanwezigheid van lignine heeft houthoudende pulp een bruinere kleur. Bovendien vergeelt het onder invloed van zonlicht. Afhankelijk van de uiteindelijke toepassing worden de genoemde soorten pulp gebleekt. Dat bleken gebeurt bijvoorbeeld niet bij gerecycled bruin kraftpapier. Dat wordt gemaakt van ongebleekte pulp en afvalpapier (oudpapier).

Pulp kan op verschillende wijzen worden gebleekt:

  • chloorgebleekt;
  • ECF (Elementair chloorvrij);
  • TCF (Totaal chloorvrij).

Bij ECF wordt gebruik gemaakt van chloordioxide (CLO2). In plaats van chloorsamenstellingen ontstaan bij deze bleekmethode oxidatieproducten die vlot biologisch afbreekbaar zijn. De toxische elementen in het geloosde afvalwater zijn zo goed als verdwenen. Bij TCF wordt chloor vervangen door zuurstof, waterstofperoxide,ozon of enzymen. De verschillen in milieu-effect tussen ECF en TCF zijn zeer gering. Moderne fabrieken regenereren bleekstoffen tijdens het productieproces. Door de ontwikkeling van geavanceerde afvalwater behandelingsinstallaties is de milieubelasting van het bleekproces uiterst beperkt. Chloorbleking komt wereldwijd vrijwel niet meer voor. Bij Nederlandse papierfabrieken helemaal niet meer.