Select Page

Gramgewicht en dikte

Het gramgewicht (basismassa) en de dikte van papier hebben diverse gevolgen voor het eindproduct. Volume en gewicht zijn van invloed op het logistieke proces en de kosten en milieubelasting daarvan. Ook voor de grafische bewerking is de dikte van papier van belang.

Gramgewicht

Het gramgewicht van papier en karton is afhankelijk van de samenstelling van het papier. Pulp, water en hulpstoffen bepalen het gewicht per vierkante meter. Het gramgewicht van papier is van grote invloed op het gewicht van het eindproduct. Dat heeft weer gevolgen voor de kosten en milieueffecten van transport en verzending. Tot en met een gewicht van 179 g/m² wordt over het algemeen gesproken van papier. Vanaf 180 g/m² wordt het karton genoemd. In nog hogere gramgewichten vanaf 500 g/m² is er sprake van board of bord.

Dikte

De dikte van het papier is onder meer van belang voor de drukker. Met de precieze dikte kan de drukpers zodanig worden ingesteld dat de best mogelijke afdruk ontstaat. De dikte van het papier is verder van invloed op de nabewerkingmogelijkheden (zoals perforeren of vouwen) en op het gebruiksgemak en het uiterlijk van het eindproduct.

Opdikking

De verhouding tussen de dikte van het papier en het gramgewicht wordt opdikking genoemd. Deze opdikking is van belang voor de drukker. Hoe hoger de opdikking, des te hoger is de samendrukbaarheid van het papier. Hoe meer lignine in de vezel van het hout zit, hoe hoger de mate van opdikking. Door maling van vezels neemt de opdikking af. De dikte van een eindproduct kan worden beïnvloed door de keuze voor een papiersoort met een hoge of lage opdikking.