Select Page

Soorten & Eigenschappen

De keuze voor een bepaalde soort papier en karton is in belangrijke mate afhankelijk van de eigenschappen daarvan. Een juiste en bewuste papier- en kartonkeuze voorkomt onnodig materiaalverbruik en zorgt voor het gewenste eindresultaat. Kennis en bewustzijn van eigenschappen zorgen voor keuzes die kunnen bijdragen aan de duurzaamheid van het (eind)product.