Folder Natuurlijk Papier & Karton

Papierindustrie en boekenuitgevers vinden elkaar in Duurzaam Boek

Industrie en boekenvak vinden elkaar in het project Duurzaam Boek. Het project wil efficiency en verduurzaming realiseren. Met de uitkomsten en aanbevelingen van het project wordt bewustwording in de keten beoogd. Duurzaam Boek is begonnen met een nulmeting. De milieubelasting van de productie van een viertal boeken is inzichtelijk gemaakt. Ook is het productieproces in kaart gebracht. Uit de inzichten van de nulmeting zijn praktische aanbevelingen ontwikkeld om tot (verdere) verduurzaming van boeken te komen. Met die aanbevelingen zijn de deelnemers aan het project vervolgens vier nieuwe, met de onderzochte titels vergelijkbare boeken gaan maken. Bij de nieuwe boeken is veel milieuwinst geboekt. Bij één van de onderzochte titels zelfs meer dan 50% CO2-reductie! Ook is fors bespaard op gewicht, snijverlies en transport en werd het gebruik van materialen met fossiele oorsprong beperkt.

Het project laat zien dat een zorgvuldige afweging van doel en verschijningsvorm in combinatie met een duurzame keuze voor en omgang met papier veel milieuwinst oplevert. Het kiezen voor de juiste productietechniek bij de vastgestelde oplage leidt eveneens tot verduurzaming. Vanaf het eerste ontwerp kan rekening worden gehouden met de fase na de levensduur van een product. Dat reductie van materiaal, transport, energie en afval, samen met de toepassing van duurzamere (energie- en materiaal)alternatieven, een lagere milieu-impact tot gevolg kan hebben.

Download het onderzoek Duurzaam Boek.

Ook samen met het Informatiecentrum Papier & Karton meedenken over een studie om de keten verder te helpen of om partijen die papier en karton inzetten helpen dit materiaal zo duurzaam mogelijk in te zetten? Word dan partner. Denk mee, beslis mee en/of start samen een project op. Kijk op onze partnerpagina voor de mogelijkheden. 

Papier & Karton

6 januari, 2014

Verder lezen

bomen hernieuwbare grondstof voor vele producten

Bomen: hernieuwbare grondstof voor papier – en 5000 andere producten

Deze infographic van GreenSource laat zien wat van bomen wordt gemaakt.

16 augustus, 2021

Materiaal Verduurzamingsplan Papier en Karton

Handvatten voor organisaties om te verduurzamen met papier en karton.

1 december, 2018

Informatiecentrum verstuurt schoolkrant papier en karton

Met de scholencampagne informeert het IPK basisscholen over de gratis lesmiddelen over papier en karton.

29 september, 2022