Folder Natuurlijk Papier & Karton

Materiaal Verduurzamingsplan Papier en Karton

Het klimaat verandert en diverse grondstoffen raken op. Actie is geboden. Het klimaatverdrag van Parijs en het initiatief Nederland Circulair 2030 zijn belangrijke aanzet ten om een duurzame economie te realiseren. Zo’n economie raakt ook verpakkingen. Hun milieudruk moet worden verminderd. Het materiaalverduurzamingsplan papier en karton wil hieraan bijdragen.

Met de Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022 wordt beoogd die milieudruk te verminderen. Branches gaan stappen zetten in de verduurzaming van de product-verpakkingsketen. In hun brancheverduurzamingsplannen zijn doelstellingen en acties beschreven. Om de branches van dienst te zijn hebben materiaalorganisaties aangeboden om materiaalverduurzamingsplannen te maken. Deze specifiek op materialen gerichte plannen sluiten inhoudelijk aan op de brancheverduurzamingsplannen.

Brancheverduurzamingsplannen

Het Materiaalverduurzamingsplan Papier en Karton wil laten zien dat papier en karton sterke, (kosten)efficiënte en effectieve verpakkingsmaterialen zijn én het biedt tevens handvatten voor de invulling en uitvoering van de in de brancheverduurzamingsplannen beschreven ambities.

De volgende organisaties zijn verantwoordelijk voor dit Materiaalverduurzamingsplan Papier en Karton:
• Koninklijke Vereniging van Nederlandse Papier en Kartonfabrieken (VNP)
• Corrugated Benelux Association (CBA)
• Koninklijke Kartoflex
Vouwkarton Platform Nederland
• Stichting Papier Recycling Nederland (PRN)

Renew, Reduce en Recycle

Die ambities van die brancheplannen liggen voor papier en karton voornamelijk op het vlak van Renew, Reduce en Recycle. In het Materiaalverduurzamingsplan Papier en Karton worden de resultaten die de papier- en kartonsector al heeft geboekt beschreven en wordt tevens aangegeven waar kansen liggen voor verdere verduurzaming. Met inspirerende voorbeelden wordt getoond dat papieren en kartonnen verpakkingen goed scoren op voor ondernemers belangrijke gebieden:
• het tegengaan van (voedsel)verspilling;
• de verkoop en kostenreductie;
• de verlenging van de levensduur van verpakkingen;
• het stapelen en modulair verpakken;
• een efficiënte logistiek;
• de (voedsel)veiligheid;
• en de herkenbaarheid van producten en hun imago.

De weg richting een circulaire economie is nog lang en zal ongetwijfeld vele obstakels kennen. De papieren kartonsector is echter  optimistisch gestemd en werkt vanuit een toekomstvisie die is onderverdeeld in een drietal tijdsdelen: de korte termijn; 2030 en 2050. In het plan is een actie- en ambitielijst opgenomen waaruit genoemde visie naar voren komt.

Op weg naar een circulaire economie

De materiaalorganisaties uit de papier- en kartonsector willen met dit Materiaalverduurzamingsplan Papier en Karton het bedrijfsleven en de overheden ondersteunen bij hun verduurzamingsbeleid. De industrie wil graag samenwerken om de circulaire samenleving vorm te geven. Samen met de keten op weg naar een circulaire economie!

Het Materiaalverduurzamingsplan Papier en Karton is verschenen in een fysieke en digitale vorm. De fysieke uitgave is tot stand gekomen met de hulp van diverse instellingen en de deskundige inbreng van vele ketenpartners. Voor het Materiaal Verduurzamingsplan Papier en Karton zijn verschillende soorten papier- en karton gebruikt. Dank gaat uit naar de fabrieken Eska, Mayr-Melnhof, Schut papier en Smurfit Kappa Vandra voor hun bijdragen aan dit boekwerk. Dat geldt ook voor de steun van papiergroothandel Velpa.

Download de digitale versie van het Materiaalverduurzamingsplan.

Papier & Karton

1 december, 2018

Verder lezen

samenwerken aan sterke papierketen

Met elkáár creëren we een circulaire samenleving

Blog geschreven door voorzitter Henk van Houtum: ‘met samenwerking dragen we allemaal bij aan een circulaire samenleving.’

25 september, 2023

windmolens

Cluster 6 wil energietransitie sterke impuls geven

24 maart boden brancheverenigingen FNLI en VNP de Cluster Energie Strategie (CES) van ‘Cluster 6’ aan, aan minister Rob Jetten.

25 maart, 2022

boekenplank

Je leest beter van papier

Je leest en leert beter van papier; diverse universitaire onderzoeken wijzen dit uit.

12 oktober, 2022