Logo Papier & Karton diapositief PNG
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

PEFC: samen voor onze bossen

Door Patricia Dolman

PEFC is het internationale keurmerk voor duurzaam beheerde bossen. Op dit moment beheren zo’n 1.000.000 boseigenaren hun bos volgens de eisen van het PEFC keurmerk. De belangrijkste kernwaarde van PEFC: het behoud van onze bossen, zodat deze kunnen bijdragen aan een duurzame wereld. In een PEFC-gecertificeerd bos wordt er dan ook na oogst voor gezorgd dat bomen bijgroeien, daardoor wordt ook de totale CO2-opslag vergroot. Zo blijf bos bos en is het een continue bron van duurzaam hout. De hele papierketen werkt aan het behoud van onze bossen; van gecertificeerde houtpulp tot aan alledaagse gecertificeerde papier- en kartonproducten.

Bossen voor klimaat

We weten dat bomen CO2 opslaan, ongeveer 1 ton per m3. Bomen dragen daarmee in belangrijke mate bij aan het behalen van de klimaatdoelstellingen uit het Klimaatverdrag uit 2015. Maar er zijn meer redenen waarom het zo goed is dat de papier- en kartonketen voor haar grondstoffen gebruik maakt van duurzaam beheerde bossen.

Bomen en bossen zorgen voor het voortbestaan van dier- en plantensoorten. Wist je dat 80% van alle dier- en plantensoorten op de wereld van het bos afhankelijk zijn? Zelfs als de boom niet meer rechtop staat heeft deze een functie: wilde zwijnen en andere diersoorten scoren hun maaltijd daar want de paddenstoelen en ongewervelde dieren in de stam vinden zij lekker. Het liggend hout is ook een goede schuilplaats voor talloze insecten en voor bijvoorbeeld egels en muizen.

Gemiddeld gebruiken we per persoon zo’n 120 liter water per dag. 75% van het zoetwater op de wereld komt uit bossen. De wortels van bomen filteren het water. Let maar eens op als je gaat wandelen in het bos, je komt vast een bordje tegen waarop staat ‘waterwingebied’.

Bomen zijn airco’s. Ze kunnen wel tot 8 °C verschil maken. Door bomen strategisch om een gebouw heen te planten kan het gebruik van airco’s met zo’n 30% verlaagd worden. Dat bespaart ook nog eens energie.

Samen het verschil maken

Kortom, het is goed om op een verantwoorde manier met onze bomen en bossen om te gaan. Op dit moment gebeurt dat al op ruim 325 miljoen hectare, dat zijn zo’n 650.000.000 voetbalvelden, deze worden onder PEFC-certificaat beheerd. Duurzaam bosbeheer heeft al in vele landen een permanente plek in de maatschappij gekregen. Maar PEFC wil dat het oppervlak duurzaam beheerd bos groeit en zet zich hier met financiering, kennis en technologie voor in, zoals in Afrika, Azië en Zuid-Amerika.

Duurzaam beheerde bossen

Samen kunnen we het verschil maken voor onze bossen. Je kunt meehelpen door net als de papier- en kartonketen in Nederland te kiezen voor PEFC-gecertificeerde producten en materialen, dan weet je zeker dat de grondstoffen uit duurzaam beheerde bossen komen en papier en karton zijn geproduceerd met zorg voor onze bossen. Zo houden we samen de bossen in stand.

PEFC. Samen voor onze bossen. Meer is te lezen op pefc.nl.

Patricia Dolman heeft jarenlang in de papiersector gewerkt en is sinds 2010 verantwoordelijk voor de marketing en communicatie bij PEFC Nederland.

Patricia Dolman

14 februari, 2022

Verder lezen

Spel over afvalrecycling: word jij de afvalkoning van dit spel?

18 juli, 2022

papierafval: van tekening naar recycling

Papierafval: van tekening naar recycling

3 maart, 2022

Knutseldoeboek: Eerst knutselen, dan spelen!

9 december, 2021