NIEUW! Folder Natuurlijk Papier & Karton

Recycling & duurzaamheid

Wereldwijd werken we toe naar een circulaire economie. Papier en karton passen hierin. Zij hebben een hernieuwbare bron, worden duurzaam geproduceerd en zijn recyclebaar.

Natuurlijk Papier & Karton

Alweer bijna 2000 jaar is papier een duurzaam én effectief communicatiemiddel. Papier is een natuurproduct met een hernieuwbare bron: hout. Het in Nederland gebruikte papier en karton wordt grootschalig ingezameld en hergebruikt om nieuw papier en karton van te maken. Meer wetenswaardigheden en feiten over papier en karton vind je in deze brochure.

Groene feiten op een rij

1

In Nederland worden papier en karton voornamelijk van oud papier en karton gemaakt. Van origine hebben al deze vezels een natuurlijke oorsprong: gemaakt van bomen uit gecertificeerde en duurzaam beheerde bossen.

2

Een boom uit een gecertificeerd bos is een hernieuwbare bron. Dit betekent dat het opnieuw geplant kan worden en tot groei kan komen.

3

Papier en karton kunnen zeker wel 25 keer gerecycled worden. 

4

Papier en karton zijn geen afval, maar grondstof voor nieuw papier en karton. Ze passen daarom binnen een circulaire economie.

5

Iedereen kan bijdragen aan duurzaamheid: breng je oud papier en karton naar de papierbak bij jou in de buurt!

Het kringloop & recycleproces

Papier en karton zijn natuurlijke producten, milieubewust geproduceerd van een hernieuwbare bron (hout) die CO2 opneemt. Na gebruik vormt (schoon en droog) ingezameld oud papier de basis voor het grootste deel van nieuw papier en karton.

89%

van het gebruikte papier en karton (niet-verpakkingen) wordt ingezameld en hergebruikt
Bron: PRN Monitor

87%

van het in Nederland gemaakte papier en karton heeft oud papier en karton als basis
Bron: VNP Jaarverslag

Artikelen over: Recycling & duurzaamheid

Millvision aan de wieg van menig nieuw papiersoort

Leon Joore van Millvision over het benutten van reststoffen om deze in te zetten als grondstof voor bijvoorbeeld papier en karton.

31 mei, 2022

Schoon en droog oudpapier is de norm

Blog van Hielke van den Brink over de scheidingswijzer Papier en Karton en het belang van het inzamelen van schoon en droog papier en karton.

20 april, 2022

BHV-doos van karton

Zo kan het ook: een BHV-doos van karton, geïntroduceerd door deBesteEHBOdoos.

31 maart, 2022

windmolens

Cluster 6 wil energietransitie sterke impuls geven

24 maart boden brancheverenigingen FNLI en VNP de Cluster Energie Strategie (CES) van ‘Cluster 6’ aan, aan minister Rob Jetten.

25 maart, 2022

Papier: 25 keer recyclen zonder kwaliteitsverlies

Blog van Henk van Houtum over het belang van veelvuldig kunnen recyclen van oud papier en karton.

21 maart, 2022

Stimuleringsprijs inzameling oud papier

Gemeente Dantumadiel in Friesland stimuleert verenigingen met een jaarlijkse prijs zoveel mogelijk oud papier in te zamelen.

14 maart, 2022

Duurzaam keurmerk

FSC

PEFC

KRINGLOOP PAPIER EN KARTON

EU ECOLABEL

Milieukeurmerken helpen bij het maken van een duurzame keuze. Een keurmerk geeft meer zekerheid over hoe duurzaam het geproduceerd is; zeker als de toetsing hiervan in handen is van een onafhankelijke organisatie. Lees verder

CRADLE TO CRADLE

BLAUER ENGEL

NORDIC SWAN ECOLABEL

Veelgestelde vragen

Duurzaam betekent: ‘bedoeld om lang mee te gaan’, ‘relatief milieuvriendelijk’, ‘grondstofbesparend’. De term duurzaam heeft betrekking op dingen die geproduceerd of verkregen zijn op een manier die het milieu en de natuur – nu en in de toekomst – zo min mogelijk belast: milieuvriendelijk en grondstofbesparend. Een boom is bijvoorbeeld duurzaam omdat het niet opraakt, net als zon, water en wind. 

Circulaire economie is een model van productie en consumptie, waarbij bestaande materialen en producten zo lang mogelijk worden gedeeld, verhuurd, hergebruikt, hersteld, opgeknapt en gerecycleerd om meer waarde te creëren. Op deze manier wordt de levenscyclus van producten uitgebreid. In de praktijk betekent dit dat het afval tot een minimum wordt beperkt. Wanneer een product het einde van zijn levensduur bereikt, worden de materialen zoveel mogelijk binnen de economie gehouden. Deze kunnen keer op keer productief worden gebruikt, waardoor meer waarde wordt gecreëerd en de cirkel in stand blijft.

Papier en karton beschikken over circulaire eigenschappen: gemaakt van een hernieuwbare bron én recyclebaar. Bomen raken nooit op; je kunt ze blijven planten om nieuwe bomen te laten groeien. Daarnaast worden papier en karton veelvuldig gerecycled. Oud papier en karton zijn geen afval, maar grondstof voor nieuw papier en karton.

Papier en karton worden voor het grootste gedeelte gemaakt van oud papier en karton. De boom die hier ooit aan ten pas is gekomen, komt altijd uit duurzaam beheerde bossen. Dat betekent dat ervoor wordt gezorgd dat een bos gezond blijft, blijft bestaan en soms zelfs groeit. De papierfabrieken in Nederland kopen houtvezels (pulp) in. Dit komt niet van Nederlandse bomen maar uit duurzaam beheerde bossen op andere plekken in Europa, zoals Scandinavië, en uit Latijns-Amerika.

Omdat papier en karton voor het grootste deel zijn gemaakt van oud papier en karton en van oorsprong van de natuurlijke, hernieuwbare houtvezel van een boom, zijn papier en karton eigenlijk altijd duurzaam. Om er zeker van te zijn dat de verse houtvezel van bomen uit duurzaam beheerde bossen komt, is het goed om papier en karton te gebruiken dat een FSC en/of PEFC keurmerk heeft. 

Papier en karton kunnen zeker wel 25 keer gerecycled worden. Dan is het wel belangrijk dat het oude papier en karton schoon en droog zijn en dat er niet veel andere materialen in verwerkt zijn, zoals plastic of metaal. De scheidingswijzer geeft informatie over wat wel en niet bij het oud papier mag.