Select Page

Brochure Mythen en feiten

Papier en karton zijn natuurproducten met een hernieuwbare bron (hout). Zij worden op een duurzame wijze geproduceerd en recyclebaar zijn. 84% van het in Nederland gebruikte papier en karton wordt ingezameld en hergebruikt en 82% van het in Nederland gemaakte nieuwe...