Select Page

De belangrijkste oorzaken van ontbossing zijn: niet-duurzame landbouw en houtkap; mijnbouw;infrastructuurprojecten; en bosbranden.