Select Page
De materiaalorganisaties uit de papier- en kartonsector hebben het Materiaalverduurzamingsplan Papier en Karton geschreven om het bedrijfsleven en de overheden te ondersteunen bij hun verduurzamingsbeleid. De industrie wil graag samenwerken om de circulaire samenleving vorm te geven. De materialen papier en karton bieden daar alle mogelijkheden toe.

Download de digitale versie van het Materiaalverduurzamingsplan.

Het klimaat verandert en diverse grondstoffen raken op. Actie is geboden. Het klimaatverdrag
van Parijs en het initiatief Nederland Circulair 2030 zijn belangrijke aanzetten om een duurzame
economie te realiseren. Zo’n economie raakt ook verpakkingen. Hun milieudruk moet worden
verminderd.

Met de Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022 wordt beoogd die milieudruk te
verminderen. Branches gaan stappen zetten in de verduurzaming van de product-verpakkingsketen.
In hun brancheverduurzamingsplannen zijn doelstellingen en acties beschreven. Om de branches van
dienst te zijn hebben materiaalorganisaties aangeboden om materiaalverduurzamingsplannen te maken.
Deze specifiek op materialen gerichte plannen sluiten inhoudelijk aan op de brancheverduurzamingsplannen.
Het Materiaalverduurzamingsplan Papier en Karton wil niet alleen laten zien dat papier en karton sterke,
(kosten)efficiënte en effectieve verpakkingsmaterialen zijn, het biedt tevens handvatten voor de invulling
en uitvoering van de in de brancheverduurzamingsplannen beschreven ambities.

In het Materiaalverduurzamingsplan Papier en Karton worden de resultaten die de papier- en kartonsector al heeft geboekt beschreven en wordt tevens aangegeven waar kansen liggen voor verdere verduurzaming. Met inspirerende voorbeelden wordt getoond dat papieren en kartonnen verpakkingen goed scoren op voor ondernemers belangrijke gebieden:
• het tegengaan van (voedsel)verspilling;
• de verkoop en kostenreductie;
• de verlenging van de levensduur van verpakkingen;
• het stapelen en modulair verpakken;
• een efficiënte logistiek;
• de (voedsel)veiligheid;
• en de herkenbaarheid van producten en hun imago.

De volgende organisaties zijn verantwoordelijk voor dit Materiaalverduurzamingsplan Papier en Karton:
• Koninklijke Vereniging van Nederlandse Papier en Kartonfabrieken (VNP)
• Corrugated Benelux Association (CBA)
• Koninklijke Kartoflex
• Vouwkarton Platform Nederland
• Stichting Papier Recycling Nederland (PRN)

Het Materiaalverduurzamingsplan Papier en Karton is verschenen in een fysieke en digitale vorm. De fysieke uitgave is tot stand gekomen met de hulp van diverse instellingen en de deskundige inbreng van vele ketenpartners. Dank gaat uit naar de fabrieken Eska, Mayr-Melnhof, Schut papier en Smurfit Kappa Vandra voor hun bijdragen aan dit boekwerk. Dat geldt ook voor de steun van papiergroothandel Velpa.

Download de digitale versie van het Materiaalverduurzamingsplan.