Select Page

Uitgever centraal

Uitgevers bepalen of een magazine wordt uitgegeven en in welke vorm dat gebeurt. ook beslissen uitgevers over het te gebruiken materiaal en de oplage. Het uitgeverijbedrijf sec heeft een relatief klein aandeel in de totale footprint van een magazine. Toch is hij de aangewezen persoon om het thema duurzaamheid een plek te geven, om ketensamenwerking te initiëren. Daarmee heeft de uitgever grote invloed op de klimaatimpact van het uiteindelijke tijdschrift. Hij speelt een kardinale rol bij het optimaliseren van deelprocessen, het kiezen van een gezamenlijke doelstelling, de samenwerking en transparante (onderlinge) communicatie met ketenpartners. En daar waar het moet, kan de uitgever de ketenpartners aansturen. Het is ook aan de uitgever om de afweging te maken of de klant mee wil gaan in de verduurzaming. De 25% verduurzaamde variant van Duurzaam geproduceerd veranderde niet veel qua uitstraling. Dat geldt niet voor de 45% verduurzaamde congresuitgave van het magazine. Daar hadden de congresbezoekers moeite mee. Voor de uitgever was deze variant geen volwaardig alternatief voor het bestaande magazine.

klimaatinpact_tijdschrift_duurzaam_geproduceerd

Duurzaam Tijdschrift laat zien dat de uitgever een behoorlijk aandeel kan leveren aan de reductie van CO2-impact. Dit geldt vooral bij kleine oplages. De uitgever kan bijvoorbeeld kiezen voor groene stroom (en dit eisen van zijn partners). Zo wordt zijn eigen CO2-impact drastisch verkleind en daarmee de klimaatimpact van het tijdschrift verminderd.

co2_bijdragen_ketens_duurzaam_tijdschrift