Select Page

Tijdschrift

Het tijdschrift Duurzaam geproduceerd heeft een oplage van 1500 stuks en is onderdeel van een informatieplatform. Tot en met juni 2014 is het tijdschrift verschenen met een 200 grams cover en 150 grams binnenwerk. De gebruikte papiersoort: Tom&Otto.

CE Delft heeft inzichtelijk gemaakt waar in de productieketen van tijdschriften welke emissies plaatsvinden. De levenscyclusanalyse-methode (LCA) is toegepast op het tijdschrift Duurzaam geproduceerd. Gekeken is naar:

  • papierproductie;
  • energiegebruik bij de uitgeverij en drukkerij;
  • gebruik van inkt en hulpmiddelen in de drukkerij;
  • verwerking/recycling van papierresten;
  • afvalstromen;
  • verpakking;
  • transport tussen de ketenstappen in;
  • het tijdschrift zelf.

Een groot aantal milieueffecten is onderzocht, waaronder klimaatimpact, aantasting ozonlaag, vorming van fijnstof, landgebruik, etc. De uitkomsten van het onderzoek van CE Delft zijn verwerkt in de onderstaande grafiek. De focus is gelegd op de klimaatimpact van een tijdschrift.

De klimaatimpact (ofwel de emissie van broeikasgassen) van een tijdschrift varieert en is afhankelijk van de keuzes die worden gemaakt met betrekking tot de bovengenoemde punten. De impact van één tijdschrift Duurzaam geproduceerd van de Juni-editie bedraagt ongeveer 0,4 kg CO2. Dat is vergelijkbaar met 5 ½ minuut douchen en ongeveer drie kilometer autorijden.

Met het project heeft uitgever Industrielinqs het magzine fors verduurzaamd. Op het onderdeel Papier is gekozen voor een lichtere variant van Tom&Otto Silk. In plaats van een 200 grams cover en 150 grams binnenwerk is gekozen voor een 150 grams cover en 100 grams binnenwerk (en een nietje in plaats van lijm). Gevolg: een CO2-reductie van 25%. In de speciale, digitaal geprinte congresversie van het magazine is gebruikt gemaakt van 90 grams papier, zowel voor de cover als voor het binnenwerk. Gevolg: 45% CO2-reductie ten opzichte van het het juni-nummer.

klimaatinpact_tijdschrift_duurzaam_geproduceerd