Select Page

Papier en tijdschrift

Papier is een natuurproduct met een hernieuwbare bron die CO2 opneemt: hout. De bron van in Europa gemaakt papier wordt daadwerkelijk hernieuwd. Het Europese bosoppervlak is sinds 1950 met 30% gegroeid, voor een belangrijk deel door de (productiebossen van de) papierindustrie. Papier heeft CO2-impact. Er is brandstof en elektriciteit nodig voor de houtkap, de papierproductie en transport.

Papiersoort

Papier bestaat in vele soorten, maten en gewichten. De tot de juni-editie van Duurzaam geproduceerd gebruikte papiersoort is van het type Tom&Otto Silk. Het betreft een 150 grams papier voor het binnenwerk en 200 grams papier voor het  omslag. Tom&Otto is een merknaam van groothandel Antalis. Het papier wordt in Finland gemaakt door Stora Enso. De klimaatimpact verschilt  per papiersoort. Bijvoorbeeld door de wijze van bosbeheer, het energiegebruik, de emissies naar water en lucht bij de productie en de transportafstanden.

Tom&Otto Silk is vergeleken met een tiental papiersoorten, waaronder in Nederland geproduceerd papier. Paper Profiles en de Carbon Footprint van het papier zijn met elkaar vergeleken. Papiersoorten waar geen Carbon Footprint van kon worden aangeleverd zijn buiten beschouwing gelaten. Dat wil niet zeggen dat deze papiersoorten niet geschikt of duurzaam zouden zijn. Integendeel. Maar zonder genoemde data zijn de papieren niet goed te vergelijken in het onderzoek. Daarin zijn energiegebruik, emissies naar water en lucht bij de productie, alsmede transportafstanden tegen elkaar afgezet. Zo is een duurzaamheid-ranking tot stand gekomen. Alle onderzochte papiertypen beschikken over een FSC- of PEFC-label (duurzaam bosbeheer) en een ISO 14001, ISO 9001, OHSAS 18001 en EU Ecolabel-certificaat (aandacht voor verduurzaming van het productieproces).

Aandeel papier in footprint magazine

Papier heeft een fors aandeel in de totale CO2-footprint van het onderzochte tijdschrift. Dat is niet verwonderlijk: een magazine is in feite niet meer dan een stapeltje bedrukt papier, dat met een nietje of lijm bijeen wordt gehouden. De onderstaande grafiek van CE Delft laat de bijdrage van papier aan het magazine Duurzaam geproduceerd zien. Bewuster, efficiënter omgaan met papier heeft dan ook direct effect op de duurzaamheid van een tijdschrift. Minder papier gebruiken verlaagt de milieu-impact van een magazine aanzienlijk. Dit kan door het optimaliseren van de opmaak van pagina’s, bijvoorbeeld door meer informatie per bladzijde weer te geven. Of door de maatvoering van een tijdschrift te laten aansluiten op die van het papier.

klimaatinpact_tijdschrift_duurzaam_geproduceerd

Lichter papier

Duurzaam geproduceerd was dus al gemaakt van een duurzaam papier. Toch is fors verduurzaamd op het onderdeel Papier door te kiezen voor een lichtere variant van Tom&Otto Silk. In plaats van een 200 grams cover en 150 grams binnenwerk is gekozen voor een 150 grams cover en 100 grams binnenwerk (en een nietje in plaats van lijm). Gevolg: een CO2-reductie van 25%. In de speciale, digitaal geprinte congresversie van het magazine is gebruikt gemaakt van 90 grams papier, zowel voor de cover als voor het binnenwerk. Gevolg: 45% CO2-reductie ten opzichte van het het juni-nummer.

klimaatimpact_tijdschrift