Select Page

Duurzaam Tijdschrift I

In het project Duurzaam Tijdschrift I staat het magazine Duurzaam geproduceerd van uitgever Industrielinqs centraal. Na een nulmeting is samen met ketenpartijen gekeken in welke schakels van het productieproces een reductie van de klimaatimpact van het tijdschrift kan worden gerealiseerd. Vervolgens is het magazine op een duurzamere wijze geproduceerd.

Duurzaam Tijdschrift I laat zien dat papier verantwoordelijk is voor een groot deel van de footprint van een tijdschrift. Het project biedt handvatten aan uitgevers om dat deel te verminderen, bijvoorbeeld door minder of lichter papier te gebruiken. De effecten van dergelijke beslissingen zijn inzichtelijk gemaakt. Voor de nieuwe versie van Duurzaam geproduceerd kiest uitgeverij Industrielinqs voor een lichtere papiervariant. Gevolg: een CO2-reductie van 25%, met behoud van het karakter van het magazine. Tijdens het congres Duurzaam Geproduceerd is daarnaast een speciale congreseditie van het tijdschrift gemaakt. Deze editie was gemaakt met een nog lichtere papiervariant (zowel de cover als het binnenwerk). Gevolg: reductie van de klimaatimpact van 45% ten opzichte van het magazine in oude stijl, maar ook een geheel andere uitstraling. Deze variant is aangeboden aan de bezoekers van het congres en hun mening is gevraagd. Na afronding van het project maakt de uitgever Duurzaam geproduceerd in de 25% duurzamere vorm.