Select Page

Drukkerij

De drukkerij draagt tot 30% bij aan de klimaateffecten van de productie van Duurzaam geproduceerd. Een aantal elementen heeft een aandeel in de footprint van het drukproces:

  • energiegebruik
  • Drukplaten
  • Papierverlies/druktechniek
  • Inkt
  • Druktechniek en oplage

Locatie

rotatiedrukpersVoorafgaand aan de deelname aan het project Duurzaam Tijdschrift had uitgeverij Industrielinqs al gekozen voor een samenwerking met drukkerij Hendriks. De drukker van Duurzaam geproduceerd is gevestigd in Peer (Belgie). Dat laatste punt lijkt uit duurzaamheidsoverwegingen geen logisch besluit. Wordt echter gekeken naar het papier (dat via Antwerpen uit Finland naar de drukker wordt gebracht) en de abonnee’s van Duurzaam geproduceerd, die ook in Belgie zitten, dan wordt de keuze van Industrielinqs begrijpelijk. Bij de keuze is de combinatie duurzaamheid-transportafstand een overweging geweest.

Goede, groene energiecijfers

Hendriks werkte ook voor het juni-nummer van Duurzaam geproduceerd reeds met groene stroom. De keuze voor groene energie in plaats van grijze levert een vermindering van de CO2-footprint van het tijdschrift op van 6%. Hendriks’ energieverbruik is opvallend laag. Dat neemt niet weg dat veel Nederlandse drukkers minimaal op een gelijkwaardig energiegebruik uitkomen.

Drukplaten

Belangrijk onderdeel van de footprint vormt het gebruik van drukplaten. Per acht pagina’s druk is een aluminium drukplaat met fotogevoelige laag nodig. Die plaat wordt voor gebruik ontwikkeld bij de drukkerij. Ondanks de recycling van de platen hebben zij een behoorlijke milieu impact.

Papierverlies/druktechniek

De hoeveelheid papierafval en gebruikte processtoffen kunnen per productievorm aanzienlijk verschillen. Tijdens het productieproces gaat bijvoorbeeld papier verloren door inschietverlies. Om een goede afdruk te geven, moet de drukmachine worden ingesteld. Daarbij wordt papier gebruikt, dat daarna niet meer kan worden ingezet voor de productie. Het percentage inschiet verschilt per gekozen productiemethode en valt bij lagere oplages relatief hoog uit: bij Duurzaam geproduceerd valt zo’n 30% van het papier uit door inschiet- en snijverliezen. Dit verlies is hoog, kan beter en heeft voornamelijk van doen met de beperkte oplage van Duurzaam geproduceerd.

Inkt

Het gebruik van inkt en hulpstoffen heeft een relatief kleine invloed op de footprint van het drukproces. De gebruikte hoeveelheden zijn gering en de drukker gebruikt een efficiënt inkt-verdeelsysteem, waardoor vrijwel geen inktafval ontstaat. Voor de productie voor Duurzaam geproduceerd nieuwe stijl is gekozen voor plantaardige inkt. Dat betekent dat een deel van de inkt een hernieuwbare bron heeft.

Druktechniek en oplage

Als digitaal wordt geprint is er vrijwel geen inschietverlies. Die productievorm is echter (te) prijzig bij hogere oplages. Worden verschillende kleuren gedrukt, dan neemt het inschietverlies per kleur toe. Iedere kleur moet apart worden ingesteld. Ook het instellen van bindapparatuur vergt inschiet, al is dat relatief weinig. Een aantal resultaten uit het onderzoek hangt samen met de relatief kleine oplage (1500 stuks) van Duurzaam geproduceerd in combinatie met de gekozen techniek: offsetdruk. Denk aan een hoog percentage papierverlies door inschiet en de relatief hoge impact door de drukplaten. Bij een hogere oplage nemen deze impactpercentages af. Offsetdruk is dan ook geschikt voor grotere oplages. De uitgever stemt oplage en productievorm nauw af bij de variant voor de congrespresentatie van Duurzaam geproduceerd. Dit tijdschrift (self cover met cover en binnenwerk van 90 granms papier) verschijnt als digitale printversie. Gevolg: een aanzienlijke beperking van papierverliezen en een reductie ten opzichte van het juli nimmer met 45%.