Select Page

Doelstellingen

Duurzaam Tijdschrift wil enerzijds praktische handvatten bieden die kunnen leiden tot verduurzaming: herkenbare uitgangspunten en praktische inzichten waarmee snel en eenvoudig verbeteringen kunnen worden bewerkstelligd. Anderzijds wil Duurzaam Tijdschrift een deskundig onderzoek, met bijvoorbeeld een wetenschappelijk onderbouwde CO2-meting. Duurzaam Tijdschrift heeft een op de praktijk gerichte en doelmatige insteek en de volgende doelstellingen:

  • een checklist met aanbevelingen en inspiratie voor de productie van duurzamere tijdschriften;
  • een op de praktijk gericht onderzoek naar (de milieubelasting van) het productieproces;
  • aansluiting bij verduurzamingsinitiatieven in de papier- en kartonsector;
  • bewustwording, kennisoverdracht en samenwerking in de productieketen;
  • op de langere termijn een kostenreductie van de tijdschriftenproductie en een imagoverbetering van het papieren tijdschrift en papier in het algemeen;
  • de daadwerkelijke productie van duurzamere tijdschriften.