Select Page

25% duurzamer tijdschrift

Op basis van een zorgvuldige afweging van doel, verschijningsvorm en economische haalbaarheid in combinatie met de wens de footprint van het magazine te verminderen is een nieuw tijdschrift Duurzaam geproduceerd tot stand gekomen. Wat waren overwegingen van de uitgever en op welke vlakken heeft hij keuzes gemaakt om tot het indrukwekkende resultaat van 25% CO2-reductie te komen?

Papier(soort) en footprint

Papier is van grote invloed op de totale footprint van een magazine.

klimaatinpact_tijdschrift_duurzaam_geproduceerd

Duurzaam geproduceerd werd gemaakt met een duurzaam papier: Tom&Otto Silk. Uit een vergelijking met tien andere papiersoorten is dit in Finland gemaakte papier wederom gekozen als meest geschikte papier en duurzaamste optie voor Duurzaam geproduceerd. Gevolg: met de papiersoort als zodanig valt weinig duurzaamheidwinst te behalen. Het papier beschikt FSC- of PEFC-labels (duurzaam bosbeheer) en een ISO 14001, ISO 9001, OHSAS 18001 en EU Ecolabel-certificaat (aandacht voor verduurzaming van het productieproces). Uit het onderzoek van CE Delft blijkt het belang van een zorgvuldige papierkeuze.

Papiergewicht

Een lager papiergewicht betekent minder papier. Er is minder pulp (en dus hout) nodig en er zijn minder emissies bij productie . Het lagere gewicht van het tijdschrift is ook gunstig voor het transport. Voor de nieuwe versie van Duurzaam geproduceerd kiest de uitgever voor een lichtere variant van Tom&Otto Silk. Het binnenwerk krijgt 100 grams (in plaats van 150 grans) papier en de cover gaat terug van 200 naar 150 grams papier. Gevolg: een CO2-reductie van 25%. De congresversie van Duurzaam geproduceerd, met 90 gramspapier, zowel voor de cover als het binnenwerk, laat een verlaging van de milieu-impact zien van 45% ten opzichte van het magazine in oude stijl. Die laatste keuze betekent een (te) grote verandering van het karakter van het tijdschrift.

klimaatimpact_tijdschrift

Verschijningsvorm

Duurzaam geproduceerd werd tot nu toe altijd gelijmd. Voor het lijmen van een tijdschrift is een minimale dikte van het tijdschrift nodig (2mm). Door de keuze voor dunner papier met lager gramsgewicht, kan niet meer worden gelijmd. Gevolg: nietjes. Op de milieu-impact van het hele tijdschrift is het verschil tussen lijmen en nieten verwaarloosbaar (kleiner dan 1%).

Groene inkt

Besloten is over te stappen op inkten op plantaardige basis. De impact op de CO2-uitstoot hiervan is gering. Met plantaardige inkt heeft een deel van de inkt wel een hernieuwbare bron gekregen.

Productietechniek en groene energie

De keuze voor groene energie is met de keuze voor drukkerij Hendriks al eerder gemaakt door Duurzaam geproduceerd. Toch wordt de overweging genoemd omdat groene in plaats van grijze energie een vermindering van de CO2-footprint van het tijdschrift oplevert van 6%. Door de productiewijze zorgvuldig af te stemmen op de oplage kan het papierverlies worden ingeperkt. Bij de variant voor de digitaal geprinte congrespresentatie van Duurzaam geproduceerd levert dit in combinatie met het aanzienlijk lichtere papier een CO2-reductie op van 45%. Ondanks de geringe oplage van Duurzaam geproduceerd (1500 stuks), is digitaal printen economisch nog niet haalbaar. Voor de reguliere uitgave van Duurzaam geproduceerd wordt de offset-druk techniek gebruikt. Digitaal printen heeft als voordeel een reductie van het inschietverlies en het voorkomen van het gebruik van drukplaten. Voorlopig is dit nog niet haalbaar voor de uitgever.