Select Page

Papier en Tijdschrift

Aandeel papier in footprint magazine

Papier heeft een fors aandeel in de totale CO2-footprint van het onderzochte tijdschrift. Bewuster, efficiënter omgaan met papier heeft dan ook direct effect op de duurzaamheid van een tijdschrift. Minder papier gebruiken verlaagt de milieu-impact (en de kosten) van een magazine aanzienlijk. Dit kan door het optimaliseren van de opmaak van pagina’s, bijvoorbeeld door meer informatie per bladzijde weer te geven. Of door de maatvoering van een tijdschrift te laten aansluiten op die van het papier.

Natuurproduct

Papier is een natuurproduct met een hernieuwbare bron die CO2 opneemt: hout. De bron van in Europa gemaakt papier wordt daadwerkelijk hernieuwd. Het Europese bosoppervlak is sinds 1950 met 30% gegroeid, voor een belangrijk deel door de (productiebossen van de) papierindustrie. Papier heeft CO2-impact. Er is brandstof en elektriciteit nodig voor de houtoogst, de papierproductie en transport.

Papiersoort

Papier bestaat in vele soorten, maten en gewichten. De klimaat-impact verschilt  per papiersoort. Bijvoorbeeld door de wijze van bosbeheer, het energiegebruik, de emissies naar water en lucht bij de productie en de transportafstanden. De voor Petrochem gebruikte papiersoort was van het type Tom&Otto Silk. Tom&Otto is een merknaam van groothandel Antalis. Het papier wordt in Finland gemaakt door Stora Enso. Tom&Otto Silk is tijdens het project Duurzaam Tijdschrift I vergeleken met een tiental papiersoorten, waaronder in Nederland geproduceerd papier. Paper Profiles en de Carbon Footprint van het papier zijn met elkaar vergeleken. Zo is een duurzaamheid-ranking tot stand gekomen. Gekeken is o.m. naar FSC- of PEFC-labels (duurzaam bosbeheer), ISO 14001, ISO 9001, OHSAS 18001 en EU Ecolabel-certificaten. Uit de vergelijking kwam Tom&Otto Silk als meest duurzame keuze.

Van houtvezel naar landbouwafval

Uitgeverij Industrielinqs wilde voor Duurzaam Tijdschrift II een stap verder gaan door te onderzoeken of papier gemaakt met een andere grondstof nog duurzaamer kan zijn. Paperwise is daarbij de partner. Het papier van Paperwise heeft landbouwafval als grondstof. Het wordt in India verzameld en gebruikt. Zowel houtvezels als plantenvezels zijn hernieuwbaar en herbruikbaar, ofwel circulair. Voor het maken van Paperwise papier worden overigens ook, voor een klein deel, houtvezels van de eucalyptusboom aangewend. Nuttig gebruik van reststromen is een even mooie als noodzakelijke oplossing voor de milieuproblemen. Meer over de Overall milieuscore en klimaatimpact van Paperwise papier is te vinden onder Tijdschrift en milieu.

Door de nadruk op afval en landgebruik in de LCA zou bijna worden vergeten hoe duurzaam en circulair ‘gewoon’ papier is. De verse vezels voor de papierproductie zijn afkomstig van takken van duurzaam beheerde bomen. De stammen zijn voor de meubelindustrie en bouw. Daarnaast is niet de hernieuwbare grondstof hout maar afval de belangrijkste grondstof van papier. In Nederland bestaat 80% van het nieuw gemaakte papier en karton uit oudpapier. Het maken van papier met landbouwafval is overigens niet nieuw. Denk aan strokarton.

Van twee naar één papiersoort

Uitgeverij ANWB Media heeft besloten twee tijdschrifttitels deels samen te voegen. Het is efficient om dan ook van twee naar één papiersoort te gaan. Werd magazine Op Pad eerst op glossy Sappi papier gedrukt, SNP Reismagazine verscheen op een uncoated Soporcel papier. Vanaf Duurzaam Tijdschrift II worden beide magazines gedrukt op het papier van Soporcel dat voornamelijk bestaat uit houtvezels van de eucalyptusboom. Deze gedeeltelijke verandering van papiersoort is nauwelijks van invloed op de klimaatimpact van de tijdschriften.

Omdat SNP Reismagazine een hogere oplage heeft, betekent dit, dat er, verdeeld over 12 edities, jaarlijks circa 45.000 extra tijdschriften zullen worden geproduceerd. Gevolg: (ondanks afname van het aantal pagina’s bij Op Pad van 92 naar 84 per tijdschrift) meer papier en dus milieu-impact. Deze wordt gecompenseerd door de samenvoeging van redacties.