Select Page

Doelstellingen

Duurzaam Tijdschrift II wil praktische handvatten bieden die kunnen leiden tot verduurzaming van uitgeefproducten. Ook wil Duurzaam Tijdschrift II een deskundig onderzoek opleveren. Primair is dat een wetenschappelijk onderbouwde CO2-meting. Naast de klimaatimpact bekijkt het project ook andere milieueffecten waardoor een Overall milieuscore kan worden gegeven. Deze is met name bij het deelproject Petrochem interessant. Duurzaam Tijdschrift II heeft een op de praktijk gerichte en doelmatige insteek en de volgende meer algemen doelstellingen:

  • een checklist met aanbevelingen en inspiratie voor de productie van duurzamere tijdschriften;
  • een op de praktijk gericht onderzoek naar (de milieubelasting/CO2-footprint van) het productieproces dat aansluit bij de projecten Duurzaam Boek en Duurzaam Tijdschrift I;
  • aansluiting bij verduurzamingsinitiatieven in de papier- en kartonsector;
  • bewustwording, kennisoverdracht en samenwerking in de productieketen;
  • op de langere termijn een kostenreductie van de tijdschriftenproductie en een imagoverbetering van het papieren tijdschrift en papier in het algemeen;
  • de daadwerkelijke productie van duurzamere tijdschriften.

Daarnaast kent Duurzaam Tijdschrift II een aantal specifieke aan de participanten verbonden doelen. Bij het projectonderdeel met ANWB Media is in het bijzonder gekeken naar mogelijkheden tot verduurzaming binnen het uitgeverijbedrijf zelf. De invloed van de door de uitgever gemaakte keuzes op de klimaatimpact van de eindproducten is berekend. Ofwel, wat kan de uitgever binnen zijn eigen organisatie doen om zijn eindproduct te verduurzamen? Bij het project Petrochem stond verduurzaming van dat eindproduct centraal.