Select Page

Aanbevelingen

Met een LCA wordt geprobeerd de impact van een product cijfermatig uit te drukken. Dit zorgt voor inzicht in de productketen en kan leiden tot stappen die de milieu-impact verlagen. In Duurzaam Tijdschrift II zijn de effecten bekeken van concrete veranderingen in de keten van een drietal specifieke tijdschriften. Op basis van de inventarisatie en analyse van deze tijdschriften is een aantal concrete verbeterpunten mogelijk.

Papierkwantiteit

Verlaging van de hoeveelheid papier is de meest efficiënte verbeteroptie. De milieu-impact van het onderdeel papier daalt er 1-op-1 mee. Voor Op Pad en SNP Reismagazine is hier niet heel veel winst te behalen. Het gewicht van het papier voor deze tijdschriften is al relatief laag: 80 grams voor het binnenwerk. Verdere verlaging en dus vermindering van papier is technisch mogelijk, maar heeft consequenties voor de uitstraling van het tijdschrift. Hetzelfde geldt voor het verminderen van het aantal pagina’s: dit leidt tot verlaging van de impact, maar verandert het product wezenlijk. NB.  Bij Op Pad is sprake van een afname van het aantal pagina’s van 92 naar 84 per tijdschrift.

Papierkwaliteit

Bij Petrochem is, naast een lager gramsgewicht voor het binnenwerk, gekozen voor een andere grondstof voor het papier: landbouwafval. Qua CO2-uitstoot voor de productie van het papier verandert weinig, maar bij de Overall milieuscore levert de keuze een forse winst op.

Uitval van papier

In het geval van ANWB Media zijn de verliezen van papier bij de drukker relatief hoog. 20% van het papier valt uit door testdruks en inschiet- en snijverliezen. Door dit verlies te beperken kan nog milieuwinst worden behaald.

Energie

Een concreet en relatief eenvoudige verduurzamingsoptie is het gebruik van echt groene energie bij de uitgever en de drukker. Wellicht kan ook het gasgebruik worden teruggedrongen door isolerende maatregelen of gebruik van restwarmte van industrie, indien naburig, of stadsverwarming.

Vliegreizen

Voor de reismagazines van ANWB Media wordt veel gereisd door de redactie. De impact van vliegreizen is groot. Door het samenvoegen van de redacties zijn minder FTE’s werkzaam en nemen de vliegtuigkilometers van de redactie af met 30% en de autokilometers met 10%. De klimaatimpact (carbon footprint) van de uitgever daalt hierdoor aanzienlijk. Niet geheel verrassend. De luchtvaart is verantwoordelijk voor meer dan tien procent van de mondiale CO2-uitstoot.

 

  • Minder vliegen is de eerste aanbeveling. Kritisch kijken of er überhaupt gevlogen moet worden. Vliegen is zeker op kortere afstanden prima te voorkomen. Wie met de trein naar Berlijn reist, is mogelijk een uur later op dezelfde plek in het centrum van de stad, maar heeft wel 60 maal duurzamer dezelfde afstand afgelegd.
  • Er zijn mogelijkheden om de footprint van vliegreizen te verlagen. Vliegen in economy class en in grote vliegtuigen helpt: minder ruimte wordt ingenomen door meer passagiers en betekent een efficiënter brandstofverbruik per persoon. Daarnaast is er te winnen door te kiezen voor rechtstreekse vluchten.
  • Sommige luchtvaartmaatschappijen bieden CO2-compensatieprogramma’s aan, waaraan de klant financieel kan bijdragen.
  • Wellicht kan ook ANWB Media inhoudelijk een stimulerende rol spelen in de discussie over Duurzaam toerisme. Op Pad en SNP Reismagazine verleiden die lezer en inspireren hem tot het kiezen van vakantiebestemmingen. Duurzaamheid komt geregeld aan de orde in genoemde magazines en blijkbaar is de doelgroep ervan hierin geïnteresseerd. De redactie kan daarop inspelen. Door mooie locaties te beschrijven, die dichter bij huis liggen zal de lezer minder snel op het idee komen om te vliegen, maar om de fiets of trein te pakken.

Naast deze projectgebonden verbeterpunten biedt het project Duurzam Boek een scala aan mogelijkheden en tips om tot verlaging van de footprint te komen van uitgeefproducten.