Select Page

Uitgever

de-oorlog-boekomslagOnderzoek van het bedrijf CO2Logic naar de footprint van een grote uitgeverij zoals participant WPG laat zien dat nog geen 10% van de totale footprint (uitgedrukt in CO2) van de uitgeverij voor rekening komt van de bedrijfsvoering (gebouwen, mobiliteit, etc.). Ruim 90% van de totale footprint komt voor rekening van de boekproductie (papier, print, vervoer, energie en opslag). Overstappen op groene energie, het verminderen van transportkilometers van personeel, LED-verlichting, etc. zijn weliswaar belangrijke verduurzamingsstappen voor een uitgever, voor een significante reductie van de totale footprint van de uitgeverij moet de verduurzaming van de uitgeefproducten worden opgepakt. De rol en ambitie van de uitgever zijn daarbij essentieel. Het is de uitgever die bepaalt:

  • of een boek wordt uitgegeven;
  • in welke vorm het wordt uitgegeven;
  • In welke oplage de uitgave verschijnt;
  • wie welke bijdrage levert aan de boekproductie.

De uitgever maakt afwegingen over prijs, markt/doelgroep, functie en duurzaamheid. De uitgever is uiteindelijk de decision maker die sturing geeft aan de keten. Of hij/zij dat ook doet op het gebied van verduurzaming van boeken is afhankelijk van zijn/haar ambitie op dit vlak.