Select Page

Transport & distributie

Transport draagt voor een belangrijk deel (13%) bij aan de totale wereldwijde CO2-uitstoot. Ook bij veel onderdelen van de boekproductie speelt transport een voorname rol: de papierproductie, de bevoorrading van drukkerijen, het vervoer naar afwerkers en naar de uitgever en/of het Centraal Boekhuis (CB). Vanaf het CB vindt de ‘fijndistributie’ plaats naar boekhandels en particuliere bestellers. De intensiteit van het transport tussen de ketenpartijen wordt bepaald door de geografische spreiding van toeleveranciers en productiebedrijven. Hoe verder partijen fysiek van elkaar verwijderd zijn, hoe meer transport (en dus energie) er nodig is. Dit heeft een negatieve invloed op de duurzaamheid van een boek.

Transport tussen ketenpartijen

Kiezen voor meer lokaal gevestigde partners zorgt voor een lagere milieubelasting. Een gecentraliseerde productie van een boek (geïntegreerde fabrieken en drukken en afwerken op dezelfde locatie) is gunstig voor de hoeveelheid transport (en energie). Ook een centraal geleide logistieke organisatie, zoals het CB, zorgt voor een reductie van transportkilometers en kan daardoor milieuwinst opleveren.

Transport papierproductie

Het inventariseren van de herkomst van papier en pulp biedt inzicht in het transport en energiegebruik. Dat inzicht kan leiden tot duurzame overwegingen. De invloed van transport op de totale footprint van de papierproductie is groot. Bij het maken van papier in Europa wordt soms pulp uit bijvoorbeeld Zuid-Amerika ingezet. Het grote aantal transportkilometers (en daarmee energie-gebruik) heeft een negatieve invloed op de footprint van het papier. Gebruik van meer lokale producten en materialen en centralisering van productie kunnen het transport beperken. Dat geldt ook voor de herkomst van pulp.

Fijndistributie CB

Het boekenvak heeft zijn opslag en transport gecentraliseerd. Het CB opereert vanuit Culemborg, centraal gelegen in Nederland. Het CB verwerkt honderdduizenden bestellingen per dag en biedt een hoge dekkingsgraad, zowel in Nederland als in België. Vanuit Culemborg worden de individuele Nederlandse boekhandels voorzien van boeken (fijndistributie). Het CB heeft zich verbonden aan het Lean and Green programma, een stimuleringsprogramma voor bedrijven en overheid, dat wordt uitgevoerd door Connekt. Met dit programma wil het CB de CO2-uitstoot per vervoerde laadeenheid in 2016 met bijna een kwart hebben gereduceerd ten opzichte van 2011. Deze ambitie wordt gerealiseerd met maatregelen zoals:

  • vervangen van transportmiddelen door zuiniger exemplaren;
  • opleiden van chauffeurs in ‘het nieuwe rijden’;
  • verminderen van het rijden  in de file;
  • bundelen van bestellingen;
  • uitbesteden van zendingen die buiten het eigen netwerk vallen;
  • uitbreiden van de  dienstverlening (fashion en healthcare). Hierdoor kan meer  volume in dezelfde winkelstraten worden geleverd.

Het milieu heeft baat bij de procesefficiency van het CB. Daarnaast biedt het CB diensten die het milieu ontlasten. Met de PoD drukstraat wordt uitgeverijen een milieuvriendelijk alternatief geboden om de overproductie van boeken tegen te gaan. Transportverpakkingen (van duurzaam karton met het FSC-keurmerk) worden bij klanten opgehaald en meerdere malen hergebruikt.