Select Page

Onderwerpen onderzoek

Het onderzoek van Duurzaam Boek richt zich op de materialen waaruit een boek bestaat, het energiegebruik en het transport. De relevantie ervan voor de duurzaamheid van een boek is per onderwerp aangegeven. De rol van de uitgever en de functie, vorm en opmaak van een boek vallen in beginsel buiten de onderzoeksscope van Duurzaam Boek, maar kunnen wel veel invloed hebben op de milieu-impact van de uitgave. In overleg met de projectdeelnemers zijn ook deze onderwerpen besproken en meegenomen in de aanbevelingen tot verduurzaming.