Select Page

Genaaide paperback


Het onderzoek van Duurzaam Boek heeft uitgewezen dat De accabadora van Wereldbibliotheek al efficient en duurzaam was geproduceerd. Met de onderzoeksresultaten in de hand heeft Wereldbibliotheek de productie Morgenzee kritisch tegen het licht gehouden. Deze titel was, afgezien van de dikte, identiek aan De accabadora. Een aantal duurzame uitgeefbeslissingen is genomen met betrekking tot de oorsprong van het papier, de keuze voor het laminaat en de reductie van transportkilometers (door een betere spreiding van leveranciers). Hierdoor is op diverse punten duurzaamheidswinst behaald.

db-balans-acabadora-morgenzee