Select Page

Genaaide hardcover


Uitgeverij Verloren weet door strikte afspraken met de drukker het snijafval tot een minimum te beperken. Door deelname aan het project en de verkregen inzichten heeft de uitgever zich bovendien nieuwe doelen gesteld om bijvoorbeeld ook het inschietverlies terug te brengen. Dat laatste is een belangrijke doelstelling want de lage oplages van deze uitgeverij kennen een relatief hoog inschietverlies. Dat geldt evenzeer voor de boeken die zijn onderzocht. Zonder eigen gewinne en glorie onderscheidt zich van de andere modelboeken door het zeer lage snijverlies (5,92% voor het binnenwerk), maar ook door het hoge inschietverlies (34,1%). Bij Met de minsten der mijnen was het inschietverlies nog hoger. Voor het omslagpapier is dit het gevolg van het toevoegen van twee prenten. Deze zijn in het boek gedrukt op de papiersoort die ook voor het omslag is gebruikt. Dit heeft weliswaar de efficiency van de drukker verhoogd (minder insteltijd), het netto verlies aan papier kwam voor het omslag op 78%. Bij het binnenwerk zou de hogere oplage tot minder verlies hebben moeten leiden. Echter, doordat het binnenwerk niet in één maar in twee kleuren werd gedrukt, viel het verlies uiteindelijk hoger uit. PoD zou hier een gunstig effect op het materiaalgebruik kunnen bieden. Deze methode is overwogen, maar
bleek kostentechnisch (en door de tweede kleur) geen optie.

db-verloren