Select Page

Garenloze hardcover


Bij deze twee titels is de grootste milieuwinst geboekt. De milieuwinst is ook nog eens gemakkelijk te kwantificeren omdat van deze boeken een CO2-footprint is berekend door CO2logic. De verduurzaming is daarmee in getallen uitgedrukt. De onderzochte titels zijn technisch exact hetzelfde, maar ze verschillen in afmeting en omvang (aantal pagina’s). Om tot een betrouwbare vergelijking te komen heeft CO2logic de boeken herleid tot dezelfde ‘functionele eenheid’: de duurzaamheid werd berekend per pagina. Uiteindelijk bleek de relatieve uitstoot van Rondom staal op deze basis maar liefst 51% lager dan die van De oorlog. Dit is voornamelijk bereikt door:

  • een gunstiger formaat (beter afgestemd op het voor drukwerk  beschikbare papier);
  • het lagere gramsgewicht van het binnenwerkpapier;
  • de papiersoort die is gebruikt (met een drastische reductie van het aantal transportkilometers).

Opmerkelijk was dat wanneer de uitstoot werd berekend per woord, de CO2-reductie veel minder gunstig uitkwam: 15%. Dat had te maken met de bladvulling van Rondom staal. Die was ten opzichte van die van De oorlog maar liefst 30% lager. Relatief gezien werd dus meer papier gebruikt voor Rondom Staal. De ladvulling heeft een nog grotere CO2-reductie in de weg gestaan. Niet alleen de papierkeuze, maar ook het ontwerp van groot belang is voor de footprint van een boek. Een duurzaam winstpunt zat in de herkomst van de grondstoffen voor het gekozen papier. Bij De oorlog kwam de pulp uit Latijns-Amerika. Door bij Rondom Staal gebruik te maken van grondstoffen uit Europa zijn duizenden kilometers transport vermeden. Met effect!

db-oorlog-rondom-staal