Select Page

Duurzaamheidsbalans

Op basis van de onderzoeksresultaten van de modelboeken en de samen met de ketenpartners geformuleerde aanbevelingen, hebben de deelnemende uitgevers een tweede boek uitgebracht. Doel: zo veel mogelijk verduurzamen. Duurzaam Boek heeft vier duurzamer geproduceerde boeken opgeleverd. Het betreft boeken met verscheidene verschijningsvormen:

  • garenloze hardcover;
  • garenloze paperback;
  • genaaide hardcover;
  • genaaide paperback.

De milieuwinst die is geboekt verschilt per titel. Een algemeen winstpunt is dat de bewustwording bij de uitgeverijen en ketenpartners is toegenomen. Dat geldt ook voor het inzicht dat nauwe samenwerking, informatieoverdracht en afstemming tussen de ketenpartijen positieve effecten kunnen hebben. Bij elk boek zijn verschillende verduurzamingsstappen gezet. Bijvoorbeeld op het gebied van de reductie van transportkilometers. Dit blijkt uit de onderzoeksgegevens. Per boek is het totaal aantal kilometers inzichtelijk gemaakt. Lees meer…

db-transportbalans

rondom-staal-cover-boekMet Rondom Staal van Koos van Zoomeren heeft uitgeverij Arbeiderspers (Wpg) een boek geproduceerd dat qua specificaties volledig vergelijkbaar is met het boek De Oorlog van Ad van Liempt. Op genoemde boeken is een CO2-footprintvergelijking uitgevoerd. Hiermee kan worden vastgesteld dat Rondom Staal een milieuwinst biedt van meer dan 50% ten opzichte van De Oorlog. De winst is onder meer bereikt door:

  • 12% gewichtbesparing;
  • snijverlies binnenwerk dat is teruggebracht van 15,5% naar 11%;
  • drastische beperking transportkilometers met circa 10.000 km door zorgvuldig onderzoek naar de oorsprong van pulp en de locaties van de papierfabrieken;

Daarnaast zijn geen materialen van fossiele oorsprong (materiaalkeuze) gebruikt en is grotere transparantie verwezenlijkt in de cijfers over het energie- en materiaalgebruik. Met de genoemde winstpunten is een verduurzaming van 51% per pagina  gerealiseerd. Ook bij de andere boeken is winst geboekt. Per verschijningsvorm wordt deze beschreven.