Select Page

Aanleiding & Doelstelling

Aanleiding

De directe aanleiding voor het project Duurzaam Boek ligt in de overproductie in het boekenvak. In 2010 distribueerde het Centraal Boekhuis (CB) 76 miljoen boeken. 45 miljoen boeken lagen bij het CB op voorraad. 15 miljoen exemplaren daarvan kenden geen commerciële beweging. Zes miljoen boeken werden in dat jaar afgeschreven, ofwel verpulverd. Miljoenen boeken werden verramsjt. Conclusie: in 2010 werden er in Nederland te veel boeken geproduceerd. Dat is niet duurzaam. In 2016 lag het aantal afgeschreven boeken beduidend lager: 1 miljoen. Circa twee miljoen boeken verdwijnen in de ramsj. Tweede aanleiding is de wens om de footprint van papieren boeken nog verder te verbeteren door het voorkomen van verspilling van materiaal in de keten van de boekproductie.

logo-energietransitie-2Derde aanleiding voor Duurzaam Boek is gelegen in de Energietransitie Papierketen, een initiatief van de koninklijke Vereniging van Nederlandse Papier- enkartonfabrieken (VNP) en het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. De Energietransitie Papierketen wil proces- en productverbeteringen doorvoeren. Tevens wil het project de recycling van grondstoffen bevorderen en de logistiek in de keten optimaliseren. Door nieuwe samenwerkingsverbanden en technologieën te stimuleren kunnen productketens efficiënter werken. Dat scheelt energie, emissie en kosten. Uiteindelijk doel: een papier- en kartonketen die in de periode 2005-2020 50% minder energie en materiaal gaat gebruiken. De ambities van de Energietransitie Papierketen laten zich prima vertalen naar de productie van boeken.

Doelstellingen

Duurzaam Boek kent de volgende doelstellingen:

  • een checklist met aanbevelingen en inspiratie voor de productie van duurzamere boeken;
  • een op de praktijk gericht onderzoek naar (de milieubelasting van) het productieproces;
  • aansluiting bij de Energietransitie Papierketen (productie van vier duurzamere boeken);
  • bewustwording, kennisoverdracht en samenwerking in de keten;
  • op de langere termijn een kostenreductie van de boekproductie en een imagoverbetering van het papieren boek en papier in het algemeen;de daadwerkelijke productie van duurzamere boek