Select Page

Productie

Meer dan de helft van de door de Europese papierindustrie gebruikte energie is bio-energie (5 – blz. 31). De papierindustrie is verantwoordelijk voor de productie van 27% van alle bio-energie in Europa.

Sustainability Report, CEPI, 2011

 

82,7% van de voor de Europese papierproductie gebruikte pulp komt uit Europa. 61,6% van de door de Europese papierindustrie gebruikte verse houtvezels komt uit gecertificeerd bos.

Sustainability Report, CEPI, 2011

 

Sinds 1990 heeft de papierindustrie haar CO2-uitstoot per ton geproduceerd papier verminderd met 40%

CEPI, Sustainability Report, 2011

 

11% van de mondiale houtoogst wordt aangewend voor het maken van papier.

FAO, FAOSTAT Forestry database 2011: Global Forest Products Facts and Figures.

 

De sector Pulp-Papier-Print levert een beperkte bijdrage aan de mondiale uitstoot van CO2. Zeker in vergelijking met andere sectoren: elektriciteit en verwarming (24, 9%); transport (14,3%); landbouw (13,8%); Pulp-Papier-Print (1,1%).

World Greenhouse Gas Emissions in 2005, World resources institute, 2009, blz. 2.