Select Page

Effectiviteit print

de Nederlandse detailhandel in omzet voor bijna 30% afhankelijk van de papieren folders die worden verspreid. 

Economie van de huis-aan-huis folder – Het beeld in 2010/2011, Dr. Ed Peelen, 2011.

De rol van print als verleider in de digitale wereld groeit. Met printmedia maakt de over te brengen boodschap meer indruk (in vergelijking met e-mails en internet) en wordt meer tijd en aandacht geschonken aan de boodschap. Tevens wordt de afzender als meer betrouwbaar en geloofwaardig beschouwd en met name ouderen en druk bezette, kapitaal krachtige consumenten worden goed bereikt.

Hoe krijg ik mijn winkel vol? Actieve print als verleider in de digitale wereld, drs. R.van Hoorn, 2014