Select Page

Duurzaamheid

Commissie Brundtland: duurzame ontwikkeling is de benodigde ontwikkeling en harmonisatie van bestaande institutionele, technologische, economische, ecologische en sociaal-maatschappelijke structuren binnen maatschappijen om de huidige generaties te voorzien in hun behoeftes zonder de behoeftes van volgende generaties in gevaar te brengen.

Our common future, commissie Brundtland, 1987.

 

In de 20e eeuw is de wereldbevolking 34 keer meer materialen, 27 keer meermineralen, 12 keer meer fossiele brandstoffen en 3,6 keer meer biomassa gaan gebruiken. De stijging van de wereldbevolking en een toenemende welvaart zijn de belangrijkste oorzaken.

Decoupling Natural Rescource Use and Environmental Impacts from EconomicGrowth, UNEP, 2011

 

De mondiale ecologische voetafdruk is veel groter dan de aarde aan kan. Sinds 1988 gebruikt de mens meer dan de aarde opbrengt. De trend laat een continue overconsumptie zien. In 2008 overschreed de ecologische footprint de biocapaciteit van de aarde om hernieuwbare bronnen op te leveren en CO2 op te nemen met 50%.

Living Planet Report, WWF, 2012

 

Een verdrievoudiging van het mondiale materiaalgebruik in 2050 is een reële verwachting.

Nut & Noodzaak van de Mondiale Voetafdruk (Over de mondiale gebruiksruimte, duurzaamheid en mensenrechten), Jan Juffermans, 2006