Select Page

Bos

Het Europese bosoppervlak is toegenomen met 30% sinds 1950.

Global Forest Assesment 2010, Food and agriculture organization (FAO) of the United Nations (UN) , Global Forest Assesment 2010. FAO Forestry Paper 163, blz. 18 (figure 2.4) en FAO and Economic Commission for Europe of the United Nations (UNECE), The development of European forest resources, 1950 to 2000: a better information base, 2003, blz. 68/4.2.2: grafiek 70.

 

Tussen 2005 en 2015 is het Europese bos gegroeid met een oppervlakte vergelijkbaar met die van Zwitserland.

Two Sides Forest Growth Briefing Document 2016.

 

Bijna de helft van het Europese landoppervlak bestaat uit bos. In de afgelopen 20 jaar zijn de bosgebieden in alle Europese regio’s gegroeid. In de periode 2005-2010 is per jaar circa 870 miljoen ton CO2 opgenomen door het Europese bos. Dat staat gelijk aan 10% van de totale Europese CO2-uitstoot.

UN/UNECE/FAO, State of Europe’s Forests, 2011, blz. 3.

 

55% van het wereldwijd geoogste hout wordt gebruikt voor het opwekken van energie en het produceren van warmte voor huizen. 30% vindt toepassing in de bouwindustrie. 11% van de mondiale houtoogst wordt aangewend voor het maken van papier.

Afgeleid uit : FAO, FAOSTAT Forestry database 2011: Global Forest Products Facts and Figures.

 

De grootste en directe oorzaak van tropische ontbossing is de omzetting van bos naar landbouwgrond.

Nasa Earth Observatory: Causes of Deforestation: Direct Causes

 

90% van de wereldwijde ontbossing wordt veroorzaakt door niet duurzame landbouw.

What are underlying causes of deforestation? World Rainforest Movement, 1998. 

 

61,6% van de door de Europese papierindustrie gebruikte verse houtvezels komt uit gecertificeerd bos.

Sustainability Report, CEPI, 2011 (blz. 26-29/41).

 

Circa 25 miljoen hectare van het wereldwijde bos is productiebos. Dat is 0,2% van het wereldlandoppervlak.

Forests in a green economy, UNEP, 2011

 

Duurzaam beheerde productiebossen zijn belangrijk voor de noodzakelijke toename van het bosoppervlak. Mede door de productiebossen van de hout- en papierindustrie groeit de bosoppervlakte in Europa. Productiebossen helpen de mondiale ontbossing en verslechtering van de bosstand tegen te gaan. Productiebossen kunnen milieuvriendelijke bronnen zijn voor hernieuwbare energie en industriële grondstoffen. Uitbreiding van het aantal productiebossen is zelfs noodzakelijk. Door de groei van de bevolking en economie zal in het jaar 2050 circa 250 miljoen hectare extra (productie)bos nodig zijn. Worden productiebossen aangelegd op de juiste plek en duurzaam beheerd, dan kunnen zij de druk verminderen op het in productie brengen van oorspronkelijk bos.

Living Forest Report 2012, WWF, Chapter 4.