Select Page

Productietechniek


De productietechniek heeft gevolgen voor de duurzaamheid van het eindproduct. De hoeveelheid papierafval en gebruikte processtoffen kunnen er productievorm aanzienlijk verschillen. Tijdens het productieproces gaat vooral papier verloren door inschietverlies en snijverlies.

Inschietverlies

Om een goede afdruk te geven, moet de drukmachine worden ingesteld. Daarbij wordt papier gebruikt, dat daarna niet meer kan worden ingezet voor de boekproductie. Dit is het zogenoemde inschietverlies van papier. Het percentage inschiet verschilt per gekozen productiemethode en valt bij lagere oplages relatief hoog uit. Worden verschillende kleuren gedrukt, dan neemt het inschietverlies per kleur toe. Iedere kleur moet apart worden ingesteld. Ook het instellen van bindapparatuur vergt inschiet, al is dat relatief weinig.

Snijverlies

Na het drukken en het binden wordt een boek ‘schoongesneden’ tot het gewenste formaat. Daarbij treedt snijverlies op. Snijverlies is te beperken door de afmetingen van het gebruikte papier en het gewenste formaat van het boek goed op elkaar te laten aansluiten. Dit vergt afstemming tussen uitgever, drukker en ontwerper/opmaker.

db-tabel-verlies

Techniek en oplage: zorgvuldig afstemmen

drukkerij-3Een duurzame overweging is om de productiewijze zorgvuldig af te stemmen op de oplage. Hierdoor kan het papierverlies worden ingeperkt. Bij een beperkte oplage kan PoD interessant zijn: het inschietverlies is klein en overproductie wordt voorkomen. Offset wordt over het algemeen gezien als een kosteneffectieve keuze bij oplages van meer dan 2000. Bij het drukken van binnenwerk en omslag, gerelateerd aan oplage en productietechniek, laat Duurzaam Boek zien dat bij een hogere oplage het inschietverlies procentueel afneemt. Bij echt hoge oplages met rotatiedruk neemt het percentuele inschietverlies nog verder af met alle kostengevolgen van dien. Optimalisatie van het planningsproces kan het energie- en papiergebruik aanzienlijk beperken. Denk aan het achter elkaar uitvoeren van gelijksoortige orders door de drukker. Dit vraagt om een procesoptimalisatie waar uitgever en drukker samen aan kunnen werken. Het gemiddelde snijverlies bij de boekproducties van Duurzaam Boek ligt rond de 10%. Het laagste gemeten verlies is minder dan 6%. Dit is het gevolg van een zeer strakke afstemming van papier- en boekformaat. Ook voor het snijverlies geldt dat dit is te beperken door te kiezen voor de meest efficiënte drukmethodiek. Vellen-offset blijkt bij 2500-3000 exemplaren ruim meer papierafval te genereren dan Inkjet rotatiedruk: 9,5% versus 3% snijverlies. Dat betekent voor Inkjet rotatiedruk minder papier(verlies) en kosten. Een duurzaam voordeel van digitaal drukken/printen is het ontbreken van (de productie en het gebruik van) drukplaten.

Meer weten over drukmethoden en -technieken? Klik hier.