Select Page

Na levensduur

</ br>
</ br>

Nederland is een echt recyclingland. 86% van het gebruikte papier en karton wordt ingezameld en hergebruikt. 85% van het in Nederland gemaakte nieuwe papier en karton bestaat uit gerecycled oudpapier en -karton. Recycling van papier en karton biedt grote voordelen.

  • Vermindering van de afvalberg.
  • Duurzame inzet van gebruikte materialen.
  • Minder gebruik nieuwe grondstoffen.
  • Reductie energie- en waterverbruik.
  • Verlaging van de CO2-uitstoot.
  • Vergroting betrokkenheid samenleving bij verduurzaming.

oudpapier-1Al bij het eerste ontwerp van een boek kan rekening worden gehouden met de situatie na de levensduur. Bepaalde soorten en bewerkingen van papier, zoals
geplastificeerd papier, horen niet in de oudpapierbak. Het achterwege laten van bijvoorbeeld laminaat is daarom een duurzaam besluit. Meer weten over recycling? Klik hier.