Select Page

Energie en materiaalkeuze


De productie van materialen kost energie. Dat betekent doorgaans verbranding van fossiele grondstoffen en dus CO2-uitstoot. Hoe kan de verduurzaming van het energiegebruik worden opgepakt? Duurzaam Boekparticipant WPG heeft maatschappelijk verantwoord ondernemen als speerpunt in het beleid opgenomen en legt verantwoording af over de prestaties. Op allerlei vlakken wordt intern gestreefd naar energiereductie.

  • Gebruik in de uitgeverij duurzame energie (groene stroom bijvoorbeeld).
  • Kies voor producenten/partners die duurzame energie gebruiken.
  • Ga energieverspilling tegen. Na analyse van het energieverbruik kunnen doelen worden geformuleerd om het verbruik te reduceren. Vervolgens kan het
    verbruik worden gemonitord en kan blijvend worden gezocht naar reductiemogelijkheden.

Naast het energieverbruik zelf zorgen overproductie en verspilling van materiaal in de productieketen voor extra verbruik en een grotere  footprint. Het voorkomen ervan levert niet alleen milieuwinst op, het scheelt ook in de kosten. Voor een optimaal resultaat, zijn de volgende overwegingen van belang:

  • een optimale bladspiegel zorgt voor een efficiënte pagina-indeling en beperkt de hoeveelheid wit op de pagina. Dit resulteert in minder papier-, plaat- en energiegebruik;
  • papier afkomstig van een geïntegreerde pulp- en papierfabriek heeft een efficiënt(er) energieverbruik;
  • afstemmen van plano (of rol-) papierformaat op het boekformaat (of andersom) voorkomt snijverlies en daarmee overtollig papier;
  • standaardisatie van boekformaten kan efficiency en kostenvoordelen opleveren;
  • lagere  gramgewichten van papier en karton leiden tot reductie van omvang van de boeken, gewicht en transportkosten en daarmee energie en CO2-uitstoot. Zo kan de keuze om over te stappen van 90 grams naar 80 grams papier al tot een forse CO2-reductie van de totale footprint leiden.

db-energie