Select Page

Distributie

Transport speelt een voorname rol in de footprint van een boek. Beperken van transport(kilometers) betekent automatisch een reductie van energie en uitstoot. Voor een duurzamer boek kunnen de volgende overwegingen van belang zijn:

 • een gecentraliseerde productie (alles onder één dak – bijvoorbeeld afwerking of veredeling bij de drukker) beperkt de omvang van distributie;
 • de productie dichterbij huis of bij de eindbestemming reduceert het aantal kilometers;
 • de keuze voor ketenpartners kan geografisch worden bepaald om een efficiëntere logistiek te bewerkstelligen.

Bij twee titels van Duurzaam Boek zijn grote stappen gemaakt met deze aanbevelingen. De onderstaande afbeeldingen laten zien hoeveel kilometers kunnen worden bespaard door kritisch te kijken naar de herkomst van grondstoffen. Transport kan een grote bijdrage leveren aan de Carbon footprint van een boek. Door bij de papierkeuze rekening te houden met de oorsprong van de pulp en het papier kunnen veel transportkilometers worden vermeden. De afbeeldingen geven een vergelijking weer tussen twee boektitels uit de eerste meting (De oorlog en De accabadora) en de duurzamer geproduceerde titels (Rondom  Staal en Morgenzee) die daarop volgden. De pijlen in de illustratie geven de transportstromen weer van het papier (van pulp via papierfabriek naar drukkerij). De dikte van de pijlen is gerelateerd aan de hoeveelheid pulp of papier die verzonden werd. Gemeten in afgelegde kilometers (los van het gewicht) bedroeg de besparing bij Rondom Staal 19% ten opzichte van De oorlog. Bij Morgenzee was de winst zelfs meer dan 50% ten opzichte van De accabadora.

Legenda kaarten

 1. herkomst pulp binnenwerk
 2. herkomst pulp omslag
 3. herkomst pulp stofomslag
 4. herkomst pulp schutblad
 5. locatie papierfabriek binnenwerk
 6. locatie papierfabriek omslag
 7. locatie papierfabriek stofomslag
 8. locatie papierfabriek schutblad
 9. locatie papierfabriek grijsbord

Het boekenvak heeft zijn opslag en transport gecentraliseerd. Met het CB als centraal distributiepunt worden jaarlijks honderdduizenden transportkilometers bespaard door het boekenvak. Lees meer…