Select Page

Aanbevelingen

Naar een duurzamer boek

Duurzaamheid is een ketenaangelegenheid die verder reikt dan de eigen organisatie. Verbindingen met andere bedrijven uit de productieketen kunnen leiden tot meervoudige winst voor milieu en maatschappij. Dat is ook een insteek van de Energietransitie Papierketen: samenwerking tussen ketenpartijen en afstemming van beslissingen die van invloed zijn op de duurzaamheid van het papieren eindproduct. Zo wordt een nog duurzamer resultaat en eindproduct mogelijk. Samen met de ketenpartijen zijn praktische adviezen geformuleerd voor de verduurzaming van een boek.