Select Page

Dankwoord supporters Duurzaam Uitgeven

Duurzaam Uitgeven is tot stand gekomen met de hulp van diverse instellingen en personen.

  • Allereerst is het boek gebaseerd op de projecten Duurzaam Boek en Tijdschrift I en II. Deze projecten zijn mogelijk gemaakt door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en de Vereniging van Nederlandse papier- en kartonfabrieken. Hun steun is ook voor dit boek van grote betekenis geweest. Daarnaast heeft Stichting ASF een subsidie verleend uit de Goede Doelen rekening.
  • De volgende personen hebben meegelezen en deskundige input geleverd voor het eindresultaat: Hielke van den Brink (PRN), Wolfgang Gielissen (KVGO), Marc Herberigs (Stimular), Pieter Kers (Studio Kers /Duurzaamuitgeven.nl), Corneel Lambregts (VNP) en Annita Westenbroek (VNP).
  • Diverse ketenpartners hebben meegewerkt aan de in het boek opgenomen interviews. Hun inbreng heeft de inhoud van Duurzaam Uitgaven verrijkt.
  • Papierfabriek ESKA, papiergroothandel Velpa en Paperwise hebben dankbare materiaalbijdragen geleverd aan de vorm van het boek. Dat geldt in het bijzonder voor Antalis waarmee nauw is samengewerkt. Als papiergroothandel leverde Antalis niet alleen veel van de gebruikte papiersoorten, zij adviseerde ook over de duurzame eigenschappen daarvan.

Dank aan allen!